Wibax köper Hexions terminal i finska Hamina

Wibax får lagringskapacitet på 73 100 kubikmeter för flytande produkter i Hamina. Foto: Wibax

Wibax utökar terminalbeståndet i Finland genom förvärv av Hexions terminal i Hamina. Terminalen har en strategiskt viktig placering i ett expansivt område och är placerad i mitten av Wibax befintliga terminalområden i Hamina. Terminalen består av två stålcisterner på 2 500 och 7 000 kubikmeter. Det innebär en total lagringskapacitet på 73 100 kubikmeter för flytande produkter i Hamina. Här finns goda förutsättningar att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter.

Wibax har ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet i Sverige, Finland och Estland. Den totala lagringskapaciteten är drygt 800 000 kubikmeter för flytande gods i cisternparker som är flexibelt anpassade för allt från olika kemikalier till oljor. Dessutom finns depåer för torra varor på strategiska platser i hela Sverige samt i Finland.

– Marknaden i Finland är fortsatt positiv till Wibax erbjudande av produkter och lagring. Vi ser fram emot vår fortsatta satsning i Finland, säger Fredrik Nyberg, CEO Wibax Holding OY.