NP3 Fastigheter förhandlar om miljardförvärv i Skellefteå

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter som ägs av Skellefteå Industrihus. Foto: Skellefteå Industrihus

NP3 Fastigheter för förhandlingar om förvärv från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen uppgår till 2,7 år. 

Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte. NP3 kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende förvärvet så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.