Ford testar automatisk hastighetsbegränsning

Geofencing-teknik skapar ett virtuellt område där fordon saktar ner. Foto: Ford

Många städer begränsar hastigheterna runt skolor, sjukhus och shoppingområden. Att se skyltarna kan dock bero på hur synliga de är, om de är dolda av grenar eller kanske omgivna av ett kluster av andra skyltar.

Nu testar Ford uppkopplad fordonsteknik med hjälp av geofencing – en virtuell geografisk gräns – som en dag skulle kunna eliminera behovet av skyltar för hastighetsbegränsningar helt och hållet. Förutom att göra gator säkrare för andra trafikanter och fotgängare, kan Fords Geofencing Speed Limit Control-system hjälpa förare att undvika att oavsiktligt dra på sig fortkörningsböter.

Teknik för uppkopplade fordon har den bevisade potentialen att hjälpa till att göra vardagens körning enklare och säkrare till nytta för alla, inte bara personen bakom ratten, säger Michael Huynh, chef för City Engagement Germany, Ford of Europe. Geofencing kan säkerställa att hastigheterna sänks där - och även när - det är nödvändigt för att förbättra säkerheten och skapa en trevligare miljö.