Digitalisering effektiviserar världens hamnverksamheter

Robusta tablets från Panasonic är användbara verktyg i hamnarna. Foto: Panasonic

 

Ungefär 90 procent av världens gods transporteras till sjöss och över 70 procent skeppas i containrar. Det innebär att det varje år skickas 226 miljoner containrar på fler än 50 000 fartyg året runt, dygnet runt. De senaste åren har den globala handeln exploderat vilket satt press på behov av effektiviseringar i alla led. Med sådan mängder gods är alla effektiviseringar givetvis välkomna.

Arbetet med digitalisering och effektivisering pågår lite varstans inom sjöfarten. Dels sker det på fartygen och givetvis i hamnarna. Men även verksamheter däremellan berörs. För att tillgodogöra sig alla fördelar som digitaliseringen för med sig måste alla länkar i kedjan omfattas. Uteblir en del i den komplexa logistikkedjan, försvinner av digitaliseringens vinster, som förbättringar inom effektivitet, produktivitet, snabbhet, kontroll och spårbarhet. Alla företag måste digitalisera sina processer och utrusta sina team med rätt teknik för att nå full effekt.

En väsentlig del av denna digitala transformation är användningen av mobila lösningar - från enheter till programvara och fordonsmonterade lösningar. Ett exempel är de robusta tablets som Panasonic tillhandahåller.

Några exempel: Fartygen kan använda dem för lastinspektion, lastspårning och dokumentation. Terminaler för lossning/lastning, inbäddning av anordningar i de olika maskinerna som används för att flytta containrar, dokumentation, övervakning av operationer på marken och övervakning av oljetankfartyg. Logistiktjänster för övervakning och övervakning av verksamheten på marken, samt kommunikation och dokumentation. Marktransporter för autentisering, loggning av last och navigering. Tekniska tjänster för kommunikation dataöverföring, uppgiftsstatus, fjärrsupport och avloggningsprocedurer.

Italienska Interporto Padova använder robusta tablets för att förbättra produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Interporto hanterar viktiga vägar, järnvägar och hamnkommunikationsvägar för nordöstra Italien och Europa. Härifrån avgår och anländer ett tjugotal godståg varje dag som förbinder de viktigaste italienska och europeiska hamnarna. Interportos huvuduppdrag är att utveckla intermodal trafik genom att uppmuntra användning av järnväg för långa sträckor, snarare än mindre miljövänlig lastbilsfrakt.

xx

Personalen kan nu välja vilket lastutrymme på fartyget som ska lastas. Foto: Parasonic

Tablets används för att övervaka och hantera verksamheten i realtid, för att hjälpa personal på marken och för hantering av maskiner. Operatörer tar kontinuerligt emot och skickar information från enheterna, data som genereras tack vare anslutningen till mobilnätet. Tablets används också i cockpiten på de containerhanterande fordonen, där driftsrelaterad information överförs i realtid till förarna.

DP World Southampton gav sökte efter en mobil datalösning för sina arbetsledare som ansvarar för lastning och lossning av containrar. Efter att ha granskat en rad mobila alternativ föll valet på Panasonics robusta tablets och ett eget datorprogram. Resultatet är uppskattat och ger bland annat personalen autonomi nog att fatta beslut på plats, vilket ökar produktiviteten och sänker kostnaderna.

Personalen kan nu välja vilket lastutrymme på fartyget som ska lastas och även bekräfta var samtliga containers befinner sig. Ingen annan terminal använder en mobil enhet med så avancerad programvara som gör det möjligt för en operatör att interagera med lastning och lossning av ett fartyg i realtid.

Sedan introduktionen av systemet kan terminalens kranar arbeta snabbare vilket i sin tur gör att fartygen snabbare kan ge sig av mot nästa destination. Programmet tar kontinuerligt emot uppdateringar från respektive tablet som växlar mellan 4G- och Wi-Fi-anslutningar för att säkerställa att anslutningen bibehålls. Väder och vind kan också påverka och inte minst hur man hanterar skärmar på mobila enheter. Med Panasonics surfplattor kan användaren växla mellan att använda fingrarna till att använda en penna vilket gör att arbetet kan fortsätta även under de svåraste av förhållanden.

DP World har också utrustat de fordon som flyttar och staplar containrar med bärbara datorer i en skräddarsydd dockningsenhet. Slutligen använder DP Worlds underhållsteam bärbara datorer som viktiga verktyg för att köra diagnostik och hantera underhållsuppgifter på fordon vid terminalen.

Robusta mobila lösningar är en viktig del av digitaliseringen av hamnverksamheten, men det är ett verktyg som kan vara inkörsporten för transformation i flera miljöer inom branschen - från administration till logistik och underhåll och reparationer.