Logistea i samarbete med Newsec i Vaggeryd Logistikpark

Logistea vill skapa ett logistiknav i världsklass. Foto: Vaggeryd Logistikpark

Logistea, tidigare Odd Molly, har inlett ett samarbete om uthyrning avseende Vaggeryd Logistikpark med Newsec. Logistikparken, som består av befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark, har ett av Sveriges bästa logistikläge med direktanslutning till Europaväg E4 samt järnvägsspår och inom 40 mils radie nås 80 procent av Sveriges befolkning.

Samlad bedömd utvecklingsbar och uthyrbar yta uppgår till minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter, varav cirka 13 500 kvadratmeter är under utveckling och bedöms vara färdigställd under inledningen av 2022. Logistikparken utgörs av 380 000 kvadratmeter plant markområde invid E4:an och består idag av två befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark.

Vaggeryd Logistikparks unika skylt- och logistikläge möjliggör för lokala, nationella och internationella företag att etablera sin verksamhet i nyproducerade och specialanpassade lokaler med förberedda elanslutningar som uppfyller moderna logistik- och industriaktörers mycket högt ställda energikrav. Vårt samarbete avseende uthyrning av Logistikparkens lokaler är centralt för vår ambition att skapa ett logistiknav i världsklass, säger Tobias Lövstedt, COO Logistea.