TagMaster tar patent på vägtullslösning i USA

Sensorsystemen har utvecklats som svar på faktiska marknadsbehov. Foto: TagMaster

TagMaster, tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, har erhållit patent i USA gällande en mjukvarulösning för att kombinera information från ett flertal antenner i elektroniska vägtullslösningar och därmed öka systemets effektivitet.

Patentet har utfärdats av United States Patent and Trademark Office, beskriver en metod för användning av mottagna signaler från ett flertal separata antenner i en lösning för flerfiliga vägar. Genom att kombinera data kan det specifika körfältet för ett visst fordon bestämmas.

Bestämning av körfält är grundläggande för elektroniska vägtullslösningar och den nu patenterade innovationen ger en mycket kostnadseffektiv och exakt lösning. Det är särskilt viktigt i den svåra miljön med flera flerfiliga vägar när UHF RFID används för till exempel vägtullar.

– Beviljandet av vår patentansökan ger ytterligare ett erkännande till den höga kvalitet vårt innovationsarbete håller. Dessutom ger den oss styrka i relationerna till viktiga marknadsaktörer för vägtullar eftersom lösningen har utvecklats som svar på faktiska marknadsbehov och inom ett för oss prioriterat applikationsområde, säger Jonas Svensson, vd, TagMaster.