Bravida installerar i Helsingborg

Foto: Bravida

Bravida har skrivit avtal med Kundvagnen Kolven, ett dotterbolag till Långeberga Logistik, som ägs gemensamt av ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta. Avtalet innebär installation av el, vs och ventilation.

Långeberga Logistik AB bygger en ny lagerbyggnad för ICA Sverige med tillhörande höglager på totalt 33 000 kvadratmeter i Långeberga, Helsingborg. Samtidigt byggs även mottagningskontroller för lastbilar ut ytterligare. I den befintliga anläggningen byggs nya kontor och omklädningsrum.

Bravida installerar el-, vs- och ventilationslösningar i byggnaden. Bravida Fire & Security installerar dessutom tillträdessystem, portssystem och fastighetsövervakning.