Kopparbehovet för elbilar överstiger gruvföretagens produktionskapacitet

Det behövs mer av den här varan, annars blir det problematiskt för produktion av elbilar. Foto: Creative Commons Lic. PixaBay,Kredit: D-Vu,

Koppar kan inte utvinnas tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med de nuvarande kraven på övergången till elbilar (EV), enligt en studie från University of Michigan. Koppar är avgörande för elproduktion, distribution och lagring. GlobalData rapporterar att det finns över 709 koppargruvor i drift globalt, med den största gruvan, Escondida i Chile, som producerade uppskattningsvis 882 100 ton koppar år 2023.

Detta kan låta som mycket, men med den globala ökningen av elektrifiering är det inte tillräckligt. Studien från Michigan, "Copper mining and vehicle electrification", fokuserar på den koppar som behövs enbart för produktionen av elbilar de kommande åren.

Utmaningar för kopparproduktionen

Många länder inför policyer för elbilar. I USA kräver Inflation Reduction Act, som undertecknades 2022, att 100 procent av de bilar som tillverkas år 2035 ska vara elektriska. En elbil kräver dock tre till fem gånger mer koppar än bensin- eller dieselbilar, utöver den koppar som behövs för uppgraderingar av elnätet.

En vanlig Honda Accord behöver cirka 18 kilo koppar, medan samma bil som elbil behöver nästan 90 kilo koppar. Studien visar att den mängd koppar som behövs är omöjlig för gruvföretag att producera i tillräcklig omfattning.

Forskare har granskat 120 år av global data från kopparproduktionen och modellerat hur mycket koppar som sannolikt kommer att produceras resten av århundradet. De har också beräknat hur mycket koppar som USA:s elinfrastruktur och bilpark skulle behöva för att övergå till förnybar energi.

Sex nya stora koppargruvor behövs årligen

Studien fann att behovet av koppar för förnybar energi skulle överstiga vad koppargruvorna kan producera med nuvarande takt. Mellan 2018 och 2050 kommer världen att behöva utvinna 115 procent mer koppar än vad som har utvunnits i hela mänsklighetens historia fram till 2018, bara för att möta nuvarande kopparbehov utan att ta hänsyn till övergången till renare energi.

För att möta kopparbehoven för elektrifieringen av den globala fordonsflottan måste så många som sex nya stora koppargruvor tas i drift årligen under de kommande årtiondena. Ungefär 40 procent av produktionen från nya gruvor kommer att behövas för elnätsuppgraderingar relaterade till elbilar.

Kopparmarknaden

Koppar är en av de mest eftertraktade metallerna i världen, särskilt med den ökande elektrifieringen och övergången till förnybar energi. Den globala efterfrågan på koppar ökar stadigt, drivet av behovet av elbilar, förnybar energi och teknologiska framsteg. Gruvindustrin står inför stora utmaningar när det gäller att öka produktionen och möta denna växande efterfrågan.

Stora kopparproducenter som Escondida-gruvan i Chile, som är den största koppargruvan i världen, spelar en avgörande roll för att tillgodose det globala kopparbehovet. Andra betydande koppargruvor finns i länder som Peru, Kina och USA. Trots dessa stora produktionsanläggningar är det osäkert om den nuvarande och framtida kopparproduktionen kommer att räcka för att möta den snabbt växande efterfrågan.

Kopparmarknaden påverkas också av politiska och ekonomiska faktorer, inklusive handelsavtal, miljöregleringar och investeringar i gruvinfrastruktur. För att säkerställa en stabil kopparförsörjning krävs det både teknologiska innovationer och hållbara gruvmetoder.

Slutsatsen från University of Michigan-studien belyser behovet av att hitta alternativa lösningar och förbättra effektiviteten i kopparutvinning och återvinning för att möta framtida behov. Utan betydande framsteg inom dessa områden kan den globala övergången till elbilar och förnybar energi försenas av brist på denna kritiska metall.

Källa: GlobalData