Framtidens transporter - drönare och deras växande roll

Efterfrågan på drönare ökar i Sverige. Foto: Jacek Halicki/Wikimedia Commons

En ny rapport från Transportföretagen visar att drönare främst används för fotografering och film. Undersökningen ger en bild av transportbranschens utveckling.

Transportföretagens branschindex, som görs kvartalsvis, ger en aktuell bild av transportbranschens förutsättningar och framtid. Senaste undersökningen fokuserade på drönaranvändning. Transportföretagen har ett nätverk för företag som opererar drönare för olika ändamål. Enligt undersökningen används drönare mest inom fotografering och film, följt av byggnads- och infrastruktursinspektioner.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på drönartjänster ökar och företag ser möjligheter att utöka sina tjänster med drönare. Rapporten visar drönarens viktiga roll i transportsektorn, med en lovande framtid för bredare användning.

– När det gäller Transportföretagens medlemmar är det blott drygt tre procent som uppger att de använder drönare, antingen själva eller genom en underentreprenör, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen. Tittar vi lite mer ingående i siffrorna så är det i dagsläget framförallt våra hamnmedlemmar som nyttjar denna teknik. De användningsområden som våra medlemmar använder drönare till är det framför allt för att filma och fotografera eller för olika slag av datainsamling.

Framtidens drönarverksamhet

Drönarrelaterad verksamhet förväntas fortsätta växa, särskilt när regelverk och tekniska lösningar för luftrumshantering är på plats. Många nya användningsområden för drönare kommer att uppstå, inklusive samhällsnyttiga funktioner inom polis och räddningstjänst samt leveranser till företag och privatpersoner.

– Tittar vi på vad medlemmarna tror om framtiden är det fortsatt foto- och filmuppdrag som är mest troliga användningsområden i närtid. Därefter kommer områden som övervakning och datainsamling av olika slag. Andra applikationer är transport av mindre paket, säger Tina Thorsell.

Sverige har goda förutsättningar att utveckla drönarteknik tack vare sin lilla befolkning, stora yta och välutvecklade digitala infrastruktur. Transportföretagen anser att det behövs en tydlig nationell målsättning. Ett drönarnätverk har redan skapats för att diskutera drönarfrågor sektorsövergripande. Ett kompetenscentrum för myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv skulle främja samverkan och bidra till att Sverige blir ledande inom drönartransporter, enligt organisationen.

Källa: Transportföretagen