Staten räddade Raumo varv med miljonstöd

Hamnen i Raumo i västra Finland norr om Åbo. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Kallerna

Rauma Marine Constructions (RMC) varv i Raumo stod inför allvarliga ekonomiska problem i våras. Situationen blev kritisk när det verkade osäkert om varvet kunde leverera två beställda fartyg till det australiska företaget TT-Line. För att undvika katastrof beslutade den finska staten att ingripa med nödfinansiering.

Den finska staten beviljade RMC ett stöd på 50 miljoner euro, enligt rapporter från australiska medier. ABC News rapporterade först om händelsen i maj, och i Finland var det Turun Sanomat som publicerade nyheten. Enligt ABC skedde utbetalningen bakom kulisserna på grund av oro för negativa konsekvenser för varvets underleverantörer och arbetstagare.

Extra betalning från australiska TT-Line

I mars betalade köparen TT-Line en extra summa på drygt 80 miljoner australiska dollar, motsvarande cirka 50 miljoner euro, till RMC. Den finska staten matchade denna summa med sitt stöd och tog dessutom på sig ansvaret för eventuella framtida finansieringsunderskott för RMC. I utbyte gick TT-Line med på att ta bort omnämnandet om avtalsvite för förseningar från orderavtalet.

Godkännande från regeringen

Enligt ABC godkände TT-Line förfarandet den 21 mars, medan den finska regeringen gav sitt godkännande den 5 april. Arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen bekräftade för Helsingin Sanomat att staten förhandlat om ett finansieringsavtal med varvet, men ville inte kommentera de exakta summorna.

Ekonomiska problem och säkerhetspolitiska aspekter

Varvets ekonomiska problem har sin grund i störningar i entreprenadskedjor och prisökningar till följd av pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina. Dessa problem har även en säkerhetspolitisk dimension, då den finska marinen har lagt sin största beställning någonsin hos RMC på fyra korvetter.

Regeringens tystnad inför EU-valet

Enligt Turun Sanomat ville regeringen inte tala öppet om incidenten före EU-valet i början av juni. Näringsminister Wille Rydman (Sannf) har varit upptagen med andra frågor, inklusive en förtroendeomröstning i riksdagen. Han är ansvarig för statens utbetalning till varvet.

Varvets framtid

Trots de allvarliga problemen verkar RMC:s framtid nu säkrad tack vare stödet från både staten och TT-Line. Detta ekonomiska stöd ger varvet en möjlighet att stabilisera sin verksamhet och fortsätta arbetet med de viktiga beställningarna, inklusive de strategiskt betydelsefulla korvetterna för den finska marinen.

Miljonstöd från staten

Rauma Marine Constructions har en lång historia och har genom åren hanterat både upp- och nedgångar. Med det nya stödet från staten och samarbetet med internationella kunder kan varvet nu blicka framåt och fokusera på att leverera högkvalitativa fartyg som uppfyller både civila och militära krav.

 

 

ChatGPT kan