Tre forskningsprojekt om digitalt samhälle får finansiering

Fotograf/Källa: Niclas Ingvarsson, Trelleborgs kommun

Tre forskningsprojekt har beviljats medel från Trelleborgs kommuns och Lunds universitets gemensamma kompetensfond. Projekten fokuserar på lösningar för hög livskvalitet och hållbar tillväxt inom temat "Det digitala samhället".

Forskningen täcker områden som översvämningsanalys, smarta byggnader och klimatsmarta transportlösningar.

Bidrag till samhällsutvecklingen

De utvalda projekten täcker aktuella utvecklingsområden i regionen. Ett projekt behandlar analyser kring översvämningar, ett annat fokuserar på användning av data från smarta byggnader för effektivare räddningstjänst, och det tredje projektet utvecklar en digital tjänst för klimatsmarta transportlösningar.

"Dessa projekt är viktiga för Trelleborgs kommun och förväntas bidra till samhällsnyttan på ett innovativt sätt", säger Gisela Öst, kommundirektör.

Ansökningarna har granskats av en arbetsgrupp med representanter från Lunds universitet och Trelleborgs kommun. Projekten prioriterades utifrån kriterier som bidrag till högre utbildning i Trelleborg, överensstämmelse med Lunds universitets och Trelleborgs kommuns visioner och mål, samt tvärvetenskaplig samverkan.

Finansierade projekt 2024

Klimatsmarta transportlösningar

  • Grenadier Ventures AB utvecklar och testar en digital tjänst för att administrera klimatsmarta transportlösningar genom projektet "MyMobility 9 to 5".

Digital datainsamling och analys

  • Statistiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, arbetar med att förbättra förutsägelser och hantering av översvämningar i Trelleborg genom digitalisering.

Effektivare räddningstjänst

  • Avdelningen för brandteknik vid Lunds tekniska högskola undersöker användning av data från sensorer på byggnader för att effektivisera räddningsinsatser.

Om kompetensfonden

Kompetensfonden, ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och Lunds universitet, syftar till att stärka kompetensförsörjning, livslångt lärande och innovationskraft i Trelleborg. Fonden delade ut medel för första gången 2023 och blev permanent efter beslut av kommunfullmäktige samma år. Under 2024 års utlysning bjöds lokala och regionala företag, forskare och offentliga aktörer in att söka medel för projekt inom temat "Det digitala samhället".

Källa: Trelleborgs kommun