Nytt järnvägskopplat logistikcenter växer fram i Västerås

Det planerade logistikcentret ligger i Tillberga ligger strax norr om Västerås.

Ett nytt järnvägskopplat logistikcenter håller på att växa fram i Tillberga, strax norr om Västerås. Initiativet är en strategisk satsning på att förbättra logistikmöjligheterna i Mälardalen och utvecklingen sker med målet att skapa framtidens hållbara logistiknav.

Stort markområde med plats för flera

Bolaget bakom satsningen planerar att utveckla ett modernt logistikcenter med direkt järnvägsanslutning på ett 915 000 kvadratmeter stort markområde som rymmer flera olika järnvägsterminaler. Logistikcentret ska möjliggöra för företag att effektivisera sina transport- och distributionskedjor, och är i linje med regionens växande behov av avancerade logistiklösningar.

Strategisk betydelse för regionen

Det nya logistikcentret är strategiskt placerat med direkt järnvägsanslutning, vilket gör det till en idealisk plats för företag som söker hållbara och effektiva transport- och logistiklösningar. I samarbete med Västerås stad kommer initiativtagaren Train Alliance att kunna utveckla en modern och välintegrerad logistikhub som stärker regionens logistiska kapaciteter, och även bidrar till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

Möjliggör gröna transportlösningar

Området planeras också för att bidra till den gröna omställningen. Hållbara transporter möjliggörs med kombiterminaler där spårbundna transporter lastas om till eldrivna lastbilar för sista sträckan till kund. Flera sådana terminaler planeras på området.

Logistikcentret kommer att drivas med grön el från en solcellspark med energilagring. Solceller och batterier ska monteras på terminaltak och på marken. De stora takytorna skapar även möjlighet till plantering och utrymme för biologisk mångfald och uppsamling av vatten.

bild

Kombinerad solpark och betesmark planeras på området.

Slussterminal öppnar möjligheter för fler

På ritbordet finns även en slussterminal inplanerad, där flera olika intressenter kan dela på kapaciteten vid en terminal. Detta skapar möjligheter för attraktiva lösningar även för bolag som inte har behov av egna järnvägsanslutna godsterminaler.

Foto

Eldriva lastbilar för transport inom och utanför området.

Flexibel infrastrukturutveckling

I planerna ingår att lägga ny spårinfrastruktur inne på området för att säkerställa smidig integration med nationella och regionala transportnät, anpassade för heltåg med rätt systemlängder. I sin kapacitet som infrastrukturförvaltare har Train Alliance unik möjlighet att självständigt utveckla själva järnvägsinfrastrukturen på området. Detta ger unika möjligheter att utforma lösningar som möter specifika behov hos framtida hyresgäster och partners.

Planerad tillgänglighet

Train Alliance räknar med att kunna erbjuda mark för etablering i början av 2025. Intresserade företag är välkomna att redan nu ta kontakt för att diskutera möjligheter och planera för framtida etableringar.

Järnvägsspecialister bakom initiativet

Train Alliance som ligger bakom planerna på det nya logistikcentret är specialiserat på att utveckla och förvalta järnvägsinfrastruktur och relaterade anläggningar. Bolagets vision är att skapa förutsättningar för en hållbar och effektiv logistiksektor genom att erbjuda strategiskt placerade, järnvägsanslutna områden.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Weijmer, VD Train Alliance
Telefon: 040-40 00 59
info@trainalliance.se
www.trainalliance.se