Ledare- Transportvolymerna ökar trots e- handelns tillbakagång

Logicenters bygger logistikterminal åt Bring i Stigamo söder om Jönköping. Illustration: Logicenters

E-handeln fortsätter att backa kraftigt. Enligt bedömare är det den rådande konjunkturen med en allt svagare ekonomi för hushållen som ligger bakom minskningen som har pågått under hela våren. Det var ju under pandemin som e-handeln exploderade och många spådde en ljus framtid för handeln på nätet. Svenskarna hade lärt sig att handla ”on line”. Men nu skapar den minskande e-handeln problem för logis-tikföretagen.

Av Peter Höök

Svensk Handels e-handelsin-dikator för maj månad visar att e-handelns omsättning minskade med 12 procent jämfört med samma månad föregående år och med 14 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas. De stora förlorarna på den inhemska e-handelsmark-naden är möbel och heminredningsföretagen som minskade med 33 procent. 

Likaså bygghandeln backade kraftigt med 12 procent. Vinnare är tobakshandeln som ökade med 43 procent samt apoteks-produkter med sju procent följt av beklädnad med 5 procent. Och den supersvaga svenska kronan gör att e- handeln från utlandet minskar med 15 procent. 
När E-handeln tappar rejält i omsättning så drar logistikföreta-gen i nödbromsen. Investeringarna i logistikfastigheter mins-kar eller uteblir. Axfood, till exempel stoppar bygget av ett nytt högautomatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, en inves-tering om totalt 65 miljoner euro som nu läggs på is.

Men trots de kärva tiderna så finns det sektorer av e-handeln som tycks opåverkade av konjunkturläget. Det är i stort sett ka många e-handelskonsumenter som handlar på nätet men till betydligt lägre belopp. Det indikerar att behovet av trans-porter av e-handelsprodukter kvarstår medan problemen mer uppstår på producentsidan.

Ett företag som Bring är ett exempel på att transportvolymer-na ökar trots att e-han-deln backar.  Mellan 2019 och 2022 har logistikkon-cernen ökat sina nordis-ka paketvolymer med 96 procent. Av de nordiska länderna är det Sverige som ökar mest med 240 procent. Brings fram-gångar skapar jobb åt lo-gistikfastighetsföretagen. Nu kommer Logicenters att utveckla en av Brings största terminaler i Norden. Den högteknologis-ka anläggningen ska stå klar i början av 2025 i Sti-gamo, strax söder om Jönköping, i Vaggeryds kommun utmed E4:an.
Men det finns ljus i mörkret. I Konjunkturinstitutets senaste prognos sägs det att lågkonjunkturen blir kortvarig. Den svens-ka ekonomin krymper i år med 0,4 procent och återhämtar sig med 1,4 procent nästa år, Inflationen justeras och hamnar på 8,7 procent 2023 och 2,7 procent 2024, enligt prognosen. Och om hushållens köpkraft ökar, mest på grund av minskade räntekostnader, så kommer sannolikt e-handeln att återta vo-lymer som före krisekonomin.