Nordens största solenergiprojekt på tak lyfts på plats med helikopter

Var 30:e sekund lyfter helikoptern med en ny pall lastad med montagematerial från CPX och solpaneler. Runt 2 200 flygningar på en dryg vecka blir det för att få upp det Brion behöver för att kunna installera 100 000 kvadratmeter solpaneler på DSV: s jättelager i Landskrona.

DSV:s nya utbyggda logistikcentrum utanför Landskrona kommer inte bara att bli Sveriges största lager utan även ha Sveriges största takbaserade solcellsanläggning. Med 100 000 kvadratmeter solpaneler och en effekt på 14 MW blir DSV:s logistikcentrum helt självförsörjande på el. Solcellsanläggningen uppförs i rekordfart av Brion Solenergi med hjälp av CPX och deras montagesystem Wave.

Utanför det danska transport- och logistikföretaget DSV:s nybyggda megalager i Landskrona är det full aktivitet. Bakom avspärrningarna far en helikopter i skytteltrafik mellan lastplatsen och olika positioner på det stora lagertaket. Var 30:e till 40:e sekund lyfter den upp en ny pall fylld med solpaneler och montagematerial från CPX som lastas av inne på taket. Under två hektiska dagar har CPX varit där med hela 30 lastbilar, något som krävt minutiös planering.

- Vi har två helikopterpiloter som kör i skift från sex på morgonen till nio på kvällen. Runt 2200 flygningar kommer det att bli innan det är färdigt om tio dagar. Så det gäller att ha koll på varje sekund. Vi strappar pallarna på marken långt i förväg och skulle helikoptern misslyckas med ett stopp tar den direkt nästa. Vi har ständigt runt 100 pallar färdiga att lyftas, säger Olle Blandin, VD på Brion Solenergi.

 

Varför använder ni helikopter i stället för lyftkran?

- För att snabbt kunna komma långt in på taket och lasta av. Bredden på byggnaderna är över 200 meter och om vi skulle ha gubbar på plats som går och drar alla de här 2200 pallarna skulle det ta mycket längre tid, säkert minst tre månader jämfört med den dryga veckan det tar nu. Så helikopter är mycket mer kostnadseffektivt. Dessutom innebär det mindre störningar på byggarbetsplatsen.

bild
Montagesystemet Wave från CPX som Brion använder för solenergiprojektet på Sveriges största lager har utvecklats särskilt för storskaliga projekt och kan genom sin konstruktion och att det förmonteras installeras extremt snabbt.

Nordens största solenergiprojekt på Sveriges största lager

DSV:s nya logistikcentrum för Norden ligger strax intill E6/E20 utanför Landskrona. Fastigheten med två nya lagerbyggnader som nu uppförs är på 175 000 kvadratmeter totalt. Tillsammans med tidigare lager får DSV nu en total lageryta på 230 000 kvadratmeter, vilket gör lagret till Sveriges största. Utförare är Tommy Allström Byggproduktion, TAB.

Och har man ett gigantiskt platt tak och en verksamhet som drar energi i form av exempelvis kyllager och vill ha möjlighet till elfordonsladdning så är det ju dumt att inte utnyttja det för elproduktion.

DSV och byggföretaget TAB gav därför Brion Solenergi i uppdrag att uppföra och dimensionera en solcellsanläggning på den nya fastigheten. Något som skett i partnerskap med företaget CPX, experter på montagesystem för solcellsprojekt på tak.

- Att CPX fick möjlighet att jobba nära Brion Solenergi i ett sånt här prestigeprojekt känns väldigt roligt. Vårt montagesystem Wave har utvecklats speciellt för storskaliga projekt och kan genom sin konstruktion och att det förmonteras installeras extremt snabbt, vilket innebär stora kostnadsbesparingar för kunden, säger Pejman Eidisson, Sales Manager Nordics på CPX.

Både Brion Solenergi, som är en del av Briongruppen, och CPX, som ingår i globala Enstall Group, arbetar med kommersiella och industriella PV-system för platta tak. Enstall Group är idag marknadsledande på montagesystem för solceller på tak.

- Brion Solenergis partnerskap med CPX för att realisera den här typen av stora projekt fungerar väldigt bra. Deras montagesystem är svårslaget och vi har en kontinuerlig nära dialog där vi fortlöpande får stöd med design, utbildning av installatörer och teknisk support. Och så är det ju skönt att kunna tala svenska i ett sånt här nära samarbete, säger Olle Blandin.

bild
Efter att det intensiva arbetet med helikopterlyftet är klart är de 2 200 pallarna utspridda över taket och Brions personal kan börja installationen av solpanelerna.

DSV:s verksamhet blir helt självförsörjande på el

Efter att helikoptrarna lyft upp solpaneler, montagesystem och all kringutrustning börjar arbetet med att installera solanläggningen. Toppeffekten för den 100 000 kvadratmeter stora anläggningen blir drygt 14 MWp, vilket motsvarar det årliga energibehovet för runt 1 400 hushåll.

Sveriges största lager kommer därmed att bli självförsörjande på el. Enligt DSV kommer själva anläggningen bara att kräva cirka 25 procent av elproduktionen. Resten ska lagras i batterier och användas för laddning av elfordon och säljas till det lokala elnätet för att skapa intäkter.

- DSV skulle egentligen ha velat fylla taken på de båda nybyggda lagerlokalerna med solpaneler vilket skulle kunna ha gett 20 MW, men det landade på 14 MW efter dialog med nätbolaget. Så på sikt kan det absolut bli en utbyggnad till önskad kapacitet, säger Olle Blandin.

Ny EU-lag gör det obligatoriskt med solpaneler på kommersiella tak

I mars 2024 röstade Europaparlamentet ja till ett nytt lagförslag, kallat EU Solar Standard, som bland annat förväntas leda till att det blir obligatoriskt att installera solceller på kommersiella fastigheter där det är tekniskt möjligt från och med 2026.

- Det är ett bra första steg. Jag hoppas också att svenska staten följer upp med att slopa energiskatten på egenanvänd el för anläggningar över 500 kWp. Det är en stor bromskloss idag för anläggningar på kommersiella tak, säger Pejman Eidisson.

Jämfört med närliggande länder som Tyskland och Danmark ligger Sverige idag långt efter när det gäller andelen solel i energimixen. År 2023 kom knappt 2 procent av elproduktionen från solkraft.

- Vi skulle kunna tiodubbla vår produktion av solel i Sverige. Och det är just genom stora takanläggningar av den här typen vi snabbt kan nå våra energi- och klimatmål. Det finns otroligt mycket tillgängligt tak runtom i Sverige färdigt att utnyttjas, platta kommersiella tak som inte kräver miljötillstånd likt solparker på mark, säger Olle Blandin.

Kontakt:

bild
Pejman Eidisson
Sales Manager Nordics, CPX
E-post: p.eidisson@cpx.eu
Tel: +46 736 783 374

Foto

Olle Blandin
VD, Brion Solenergi
E-post: olle.blandin@briongruppen.se
Tel: +46 704 838 881

bild