Neste och partners återvinner däck till plastdelar för bilar

Från vänster till höger: Jeroen Verhoeven (Neste), Thomas Van De Velde (Borealis), Guido Naberfeld (Covestro) siktar på att tillverka nya bildelar av uttjänta däck. Foto: Covestro

Neste, Borealis och Covestro har kommit överens om att återvinna uttjänta däck till plast för bilindustrin. Samarbetet presenterades nyligen på PIAE-konferensen i Mannheim, Tyskland.

När däck inte längre är användbara, omvandlas de i projektet till vätska genom kemisk återvinning och förädlas till grundkemikalier och vidare till rena polykarbonater. Polykarbonater kan användas i olika bilkomponenter, från strålkastardelar till kylargaller.

- Cirkulär ekonomi kräver samarbete, och detta partnerskap med Neste och Borealis visar de möjligheter vi har, säger Guido Naberfeld, Senior Vice President, Head of Sales and Market Development Mobility på Covestro.

- Vi skapar alternativ så att gamla däck kan bli nya bildelar, tillägger han.

Tre företags leveranskedja

Neste omvandlar de flytande uttjänta däcken till råmaterial för tillverkning av polymerer och kemikalier och levererar detta till Borealis, som förädlar Nestes råmaterial till grundkemikalier - fenol och aceton - som levereras till Covestro. Covestro använder dessa material för att tillverka polykarbonater. Andelen återvunnet material certifieras enligt ISCC Plus massbalansmetoden och följer produkterna hela vägen till slutprodukten.

De första produkterna baserade på samarbetet är redan tillgängliga. Förutom polykarbonater överväger projektpartners även polyuretan som slutprodukt för delar i bilinteriörer. Sådana möjligheter bör beaktas som en del av framtida EU-lagstiftning, till exempel lagstiftning om uttjänta fordon.

Däck omvandlas till grundkemikalier och rena polykarbonater

- Vi är stolta över att Borealis tillsammans med Neste kan delta i detta projekt och erbjuda Covestro och deras kunder mer hållbara lösningar för polymersovellningar, säger Thomas Van De Velde, Senior Vice President Base Chemicals, Borealis.

- Projektet visar hur lågkvalitativt avfallsmaterial kan omvandlas till högkvalitativa plaster. Detta är goda nyheter för polymer- och bilindustrin samt för miljön, säger Jeroen Verhoeven, chef för utveckling av värdekedjan för polymerer och kemikalier på Neste.

Källa: Osto ja Logistiikka