Förmedlare utsetts för att lösa tvisten om avtalet för kabinpersonalen

Efter begäran från parterna har Medlingsinstitutet beslutat om medling i tvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Flygbranschen om tecknandet av ett kollektivavtal för kabinpersonal. Foto: suhyeon choi/unsplash

Medlingsinstitutet har, på begäran av parterna, beslutat att inleda medling i en tvist mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Flygbranschen angående ett potentiellt kollektivavtal för kabinpersonal. För att leda medlingen har Erland Olauson och Anders Ferbe utsetts som medlare.

Mellan Svenska Flvgbranschen och Unionen finns gällande kollektivavtal avseende kabinpersonal. Transport kräver nu att Svenska Flygbranschen träffar kollektivavtal med dem för samma yrkeskategori.

Erland Olauson, tidigare förste vice ordförande, avtalssekreterare och chefsjurist för LO, samt medlem i Medlingsinstitutets insynsråd, har utsetts till en av medlarna. Han har tidigare erfarenhet av medling sedan 2010.

Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, har också utsetts som medlare. Han genomförde sin första medling år 2023.unionen 

Källa: Medlingsinstitutet