FlexQube får sin största vagnsorder på 2 år

FlexQubes vagnar hos en av företagets kunder. Foto: FlexQube

FlexQube har erhållit en beställning värd cirka 7,5 miljoner kronor för deras modulära vagnsystem från en global underleverantör till bilindustrin. Leveransen planeras till en av kundens anläggningar i Ontario, Kanada, under det tredje kvartalet 2024.

Detta representerar den största enskilda ordern till företaget på nästan två år och är också den hittills största ordern till ett företag i Kanada. Beställningen omfattar flera hundra vagnar som ska användas för att optimera materialflödet hos kunden i samband med deras expansionsplaner. Tillverkningen av vagnarna kommer att utföras vid företagets produktionsanläggning i Duncan, South Carolina, USA.

Mårten Frostne, VD på FlexQube kommenterar:

”Det är mycket glädjande att vi vunnit denna första stora order till en ny kund i Kanada, dessutom den enskilt största ordern på nästan två år. Vår erfarenhet av att leverera liknande lösningar med beprövat hög kvalitet samt en hög leveransförmåga var två viktiga faktorer i urvalsprocessen. Därtill egenskaperna hos vårt system, det modulära vagnskonceptet men också möjligheten för kunden att nå hög effektivitet i transporterna genom att kunna ladda och ta ur vagnar på båda sidor produktionslinan var av avgörande betydelse. ”