Avloppsvatten från gasutvinning kan bli ny källa för litiumtillverkning i USA

Ett borrningstorn för horisontell borrning i Marcellusskifferformationen för naturgas, sett från Pennsylvania Route 118 i östra Moreland Township, Lycoming County, Pennsylvania, USA. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Ruhrfisch.

En ny studie från University of Pittsburgh visar att avloppsvatten från gasutvinning i Marcellus-skiffern i Pennsylvania potentiellt kan täcka upp till 40 procent av USA:s litiumbehov.

Detta kan öka avsevärt tillgången till en kritisk komponent som används i batterier för tekniska enheter som smartklockor och elbilar.

Ny forskning pekar på oväntad litiumkälla

Forskare har lyckats extrahera litium från vatten med mer än 90 procents effektivitet. "Vi ser här en möjlighet att använda detta avfallsström på ett fördelaktigt sätt", säger Justin Mackey, forskare vid National Energy Technology Laboratory och doktorand under Daniel Bain, docent i geologi och miljövetenskap.

Från brunn till batteri

Litium är idag en kritisk resurs och US Geological Survey har klassificerat elementet som viktigt för landets säkerhet och infrastruktur. Målet är att allt litium ska produceras inom USA:s gränser till år 2030. För närvarande importeras stora mängder litium, som främst utvinns från saltsjöar i Chile för att sedan bearbetas i Kina.

Potentiellt stora förråd i avloppsvatten

Att finna litium i Marcellus-skifferns avloppsvatten var inte oväntat, då tidigare studier visat att vatten återanvänt i hydraulisk fracking upptar mineraler från skiffern.

- Vi visste att det fanns litium där, men inte exakt hur mycket, förklarar Mackey. Genom noggrann analys av obligatoriska inlämningar från gasbolagen kunde forskarna slutligen kvantifiera mängden litium.

Steg mot en hållbar utvinning

Nästa steg i processen är att utvärdera miljöpåverkan av utvinningen och etablera en pilotanläggning för att utveckla tekniker för litiumutvinning.

- Avloppsvatten från olje- och gasindustrin är en växande fråga, säger Mackey.

- Just nu behandlas det minimalt och återinjiceras, men det har potential att erbjuda stort värde.

Denna upptäckt har potential att minska beroendet av importerat litium och skapa en mer hållbar tillgång för USA:s växande behov av batteritillverkning, samtidigt som det kan förbättra den miljömässiga hanteringen av industriellt avfall.

Nyligen erhöll Equinor en 40-procentig andel i gruvföretaget EQT:s icke-opererade verksamhet i Northern Marcellus skiffergasfältet i Pennsylvania. Affären inkluderar även en kontantbetalning på 500 miljoner dollar från Equinor till EQT för att balansera transaktionens värde.

Källa: University of Pittsburgh