25% av lager- och logistikanställda är rädda att AI tar deras jobb

Över hälften har övervägt att sluta inom det kommande året, vilket är en ökning jämfört med motsvarande siffra förra året. Foto: pickawood/unsplash

Varje fjärde person som arbetar inom lager och logistik uttrycker oro över att deras jobb kan tas över av AI. Det framkommer från en studie med 1 500 servicepersonal från olika sektorer såsom handel, lager, logistik, hotell och restaurang, genomförd av Quinyx, ett företag specialiserat på AI-drivna schemaläggning.

Inom både lagerhållning och transport/logistik har AI redan börjat påverka genom funktioner som ruttplanering, orderhantering, förutseende logistik och autonom körning. Även om denna utveckling fortfarande är i ett tidigt skede, är det tydligt att många inom branschen har noterat tendenserna. Närmare en fjärdedel (23 procent) av dem uttrycker oro över att förlora sina arbeten till följd av AI, jämfört med 17 procent bland alla deltagare i undersökningen.

– Personal som jobbar inom lager och logistik har redan sett vad AI kan bidra med i sitt arbete. Men det är också naturligt att vara försiktig när revolutionerande ny teknik gör intrång i våra liv. Framöver behöver arbetsledarna bli ännu bättre på att förklara hur de anställda kan använda AI på bästa sätt, säger Erik Fjellborg, vd på Quinyx.

Hälften av de anställda inom lager och logistik har övervägt att säga upp sig under det senaste året. En av de främsta anledningarna till detta är bristande uppskattning från arbetsgivaren, vilket 38 procent av dem som övervägt att sluta uppger.

Undersökningen visar att tre av fyra serviceanställda upplever stress på jobbet (76 procent), vilket är en betydande ökning jämfört med 2023 (52 procent). Över hälften (55 procent) av dem har funderat på att sluta inom det kommande året, en ökning från föregående år (48 procent).

Fyra av tio (43 procent) uttrycker oro för sin framtid det kommande året. Trots detta finns det en relativt stor optimism när det gäller AI; nästan hälften tror att AI kan förbättra kvaliteten på deras arbete.

Mer från undersökningen (totala siffror):

  • Tre av fyra (76 procent) upplever jobbrelaterad stress.
  • Två femtedelar (43 procent) oroar sig för sin framtid det närmsta året.
  • Över hälften (55 procent) har övervägt att säga upp sig det senaste året.
  • Nära hälften (46 procent) tror att ny teknik som AI kan förbättra kvaliteten på deras arbete.

Källa: Quinyx