Göteborgs hamn lanserar ”Digital Port Call”

Digitaliserad anlöpsprocess minskar CO2-utsläpp med 6000 ton i Göteborgs Hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Nu lanseras "Digital Port Call", en ny digital plattform som revolutionerar anlöpsprocessen i Göteborgs Hamn. Denna förändring förväntas minska CO2-utsläppen med 6000 ton årligen genom att skapa en snabbare, effektivare och säkrare hantering av fartygsanlöp.

Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn, tar emot ungefär 6000 fartyg varje år. Anlöpsprocessen innebär samarbete mellan upp till 120 olika aktörer, såsom rederier, terminaler och trafikplanerare, från det att ett fartyg lämnar sin föregående hamn tills dess det anlöper Göteborgs Hamn. Den nya digitala plattformen förväntas öka effektiviteten och minska miljöpåverkan genom att optimera informationsflödet mellan aktörerna.

– Med vår plattform Digital Port Call kan all nödvändig information samlas och bearbetas till en gemensam lägesbild som ger ett databaserat beslutsstöd under processen. Det ger bättre förutsägbarhet och möjligheter till effektivare resursplanering, samtidigt som eventuella störningar kan upptäckas och hanteras tidigt, säger Fredrik Rauer, Manager Port Control på Göteborgs Hamn AB.

Plattformen möjliggör även Just-In-Time-anlöp för fartyg, vilket innebär att de får en "digital köplapp" i förväg för att undvika stressande in i hamnområdet för att få en bra slot-tid. Istället kan de anpassa farten under färden från föregående hamn så att de vid ankomsten till Göteborgs hamnområde kan segla direkt till kajen.

Inter Terminals, ett av terminalbolagen och en av anlöpsaktörerna i hamnen, bidrar med data till Digital Port Call och har även varit involverade i samarbetet inför plattformens lansering.

Gabriella Ståhle från Göteborgs Hamn AB, medskapare av Digital Port Call, förutspår en minskning av 6000 ton CO2-utsläpp per år i hamnområdet genom att förkorta liggtiden för fartyg vid ankars och vid kaj med hjälp av den nya plattformen.

– Och då har vi inte räknat in den reduktion som sker utanför hamnområdet tack vare långsammare segling från föregående hamn. När vi lägger till att övriga anlöpsaktörer samtidigt får möjlighet att använda sina resurser effektivare ser vi att alla inblandade vinnare i detta, avslutar Gabriella.

b
Terntank är ett de rederier som anlöper Göteborgs Hamns Energihamn med hög frekvens, som också bidragit i Göteborgs Hamn AB:s framtagande av Digital Port Call. Bild: Göteborgs Hamn AB.