3 av 4 företag inom supply chain och logistik drabbas av bristen på arbetskraft

Resultaten betonar den starka kopplingen mellan personalomsättning och företagsresultat. Foto: Adobestock

Tre av fyra företag inom supply chain och logistik kämpar med brist på arbetskraft. En nyligen publicerad branschstudie av Descartes Systems Group, "How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?", undersöker denna brist och dess påverkan på transport-, logistik- och supply chain-verksamheter.

Studien framhäver en stark samband mellan personalomsättning och företagsresultat. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar resultaten och identifierar skillnader mellan olika yrkesgrupper.

– Det är tydligt att företagens brist på kvalificerad personal påverkar det finansiella resultatet, servicen gentemot kunderna och möjligheten att hantera högsäsongerna på ett bra sätt. Här behöver företagen inom transport och logistik jobba medvetet med sin rekrytering och ha ett agilt förhållningssätt till den skiftande efterfrågan som råder på olika marknader, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Studien, genomförd i slutet av 2023 i samarbete med SAPIO Research, inkluderade 1000 personer verksamma inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik. Respondenterna kom från Sverige, Norge, Danmark, Finland, flera europeiska länder samt USA och Kanada. Resultaten tyder på att bristen på personal främst påverkar företag inom transportbranschen och lagerverksamhet.

– Trots minskad ekonomisk tillväxt har den allmänna uppfattningen varit att bristen på arbetskraft skulle avta de senaste åren, men det verkar inte stämma. Det bekräftas av att 76 procent av de tillfrågade anger att det råder betydande brist på kvalificerad personal. Undersökningen visar också att företag inom supply chain och logistik kämpar med att rekrytera kvalificerad personal, berättar Lars Persson, och fortsätter:

– En utmaning som kommer att fortsätta även framöver, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, berättar Lars Persson.

Studien analyserade också personalomsättningen, och resultaten visade att andelen företag inom transportsektorn med hög personalomsättning ökade från 61% till 65%, medan företag med lägre personalomsättning såg en minskning från 61% till 57%. I Norden (70 %) och Frankrike (68 %) var andelen företag som upplevde transportverksamheten som mest drabbad av personalbrist högre jämfört med andra regioner.