Estland köper eldrivna tåg av Škoda för framtida resor: En ny era för järnvägstransport

Tillverkad av Škoda-gruppen i Tjeckiska Republiken, har det första tåget redan genomgått framgångsrika tester på företagets provspår i Plzeň. Foto: Skoda Transportation

Estland tar ett stort kliv framåt i moderniseringen av landets järnvägssystem med ankomsten av den första nya Škoda-elzugen, byggd specifikt för det estniska företaget Elron. Denna milstolpe markerar starten på en ny era för järnvägstransport i landet, med löfte om förbättrad service och kapacitet för att möta den ökande efterfrågan från resenärer.

Lauri Betlem, verkställande direktör för Elron, delar entusiasmen för framstegen och förklarar att de nya tågen, efter ytterligare tester, är planerade att anlända till Estland för provkörningar på de estniska järnvägarna under sen vår.

Dessa tåg är en del av en större order som syftar till att gradvis eliminera bristen på rullande material i Estland från och med 2025, vilket möjliggör stramare tidtabeller och förbättrad tillgänglighet för resenärer.

Högre komfort

Det växande antalet järnvägsresenärer i Estland under det senaste decenniet har skapat ett akut behov av fler och bättre tågtjänster. Med Elrons ambition att använda de nya Škoda-tågen på den elektrifierade sträckan mellan Tallinn och Tartu, ser framtiden ljus ut för estniska tågresenärer. Dessa moderna tåg, med en blandning av regionala och långdistansmodeller, kommer att erbjuda högre komfort, ökad kapacitet och förbättrade resmöjligheter över hela landet.

Tomáš Ignačák, president för Škoda-gruppen CZ&SK och regionen Central- och Östeuropa, bekräftar att produktionen av de estniska tågen följer planerna utan avvikelser. Med en provspårslängd på nästan en kilometer i Plzeň, där tågen genomgår rigorösa tester för att säkerställa full kompatibilitet med de estniska järnvägarna, ser Škoda-gruppen fram emot de kommande faserna i detta ambitiösa projekt.

Fem höghastighetståg

Mellan 2024 och 2026 planeras leverans av totalt 16 nya personzug till Estland för att möta den ständigt ökande efterfrågan på järnvägstjänster. Dessa inkluderar sex långdistanszug som kommer att tjäna den populära sträckan Tallinn-Tartu med 236 sittplatser varav 32 i första klass, samt ytterligare fem höghastighetståg och fem regionala tåg som ska förbättra förbindelserna i riktning mot öst.

Viktig investering

Elron, ett statligt ägt företag, har blivit en ryggrad i Estlands offentliga transportnät, med mer än 200 avgångar dagligen och över 20 000 dagliga passagerare. År 2023 genomförde Elrons tåg 7,83 miljoner resor, vilket understryker betydelsen av denna investering för att säkerställa en hållbar och tillgänglig framtida kollektivtrafik i Estland.

Denna betydande uppgradering av Elrons tågflotta markerar en viktig milstolpe i ansträngningarna att modernisera Estlands järnvägsinfrastruktur och möta de växande behoven hos dagens och morgondagens resenärer.

Källa: Elron/Skoda