Minskad omsättning 2023 för e-handeln

Precis som föregående år minskar e-handeln och det är fortsatt stor differens mellan de branscher som går bra och de som har det svårast. Foto: christin hume/unsplash

Omsättning för e-handeln 2023 var 133 miljarder kronor vilket är en minskad omsättning med 2 procent enligt E-barometern. Precis som tidigare år minskar onlinehandeln och klyftan mellan framgångsrika branscher och de som kämpar fortsätter att vara stor.

Apoteksbranschen visade dock en stark tillväxt på 17 procent. Bygghandeln minskade med 19 procent under 2023. Kläder och skor var en bransch med positiv tillväxt, en ökning med tre procent. Många e-handlare siktar nu på att öka lönsamheten genom att fokusera på prissättning, merförsäljning och försäljningskanaler under 2024.

– 2023 började med fallande tillväxttal, inflation och stigande räntekostnader vilket ledde till att e-handeln ställde om fokus från tillväxt till lönsamhet, säger Marie Rudolfsson, Chef affärsområde Paket på PostNord Sverige.  

I E-barometern synliggörs att den yngre generationens krav och förväntningar är med och driver utvecklingen framåt. 26 procent av Gen Z (cirka 10-25 åringar) och Millennials (åldrarna 25 till 40 år) handlar online två till tre gånger i veckan.

Källa: PostNord