Innotrans 2022 - visade tågen för framtiden

Ett Mecka för järnvägsfolket, inget slår Innotrans i Berlin. Här presenteras allt som är att räkna med i framtidens järnvägssystem. Tidningen Nordisk Infrastruktur och Järnvägsnyheter.se var som vanligt på plats i Berlin. Här är vår reporter Markku Björkmans täckande rapport från
Innotrans 2022.

AV MARKKU BJÖRKMAN, FOTO: MARKKU BJÖRKMAN, INNOTRANS

Äntligen var det dags efter två år av Covid: InnoTrans slog upp portarna för 13:e gången den 20 september i Berlin.

I alla 42 mässhallar och på utomhusarealen hade besökarna möjlighet att efter fyra års uppehåll bekanta sig med stort antal nya produkter från 2 834 utställare från 56 länder fram till den 23 september 2022.

bild
Inte ens lite regn stoppade järnvägsentusiasterna från att besöka utomhusarealen på årets Innotrans. 

 Förutom ny järnvägsteknik arrangerades det för första gången inom InnoTrans ramar en första Hyperloop-konferens som en del av "Conference Corner Hyperloop-konferensen är världens första internationella konferens om höghastighetstransporter. Rapporten om denna konferens offentliggörs separat.

bild
Järnvägsmässan Innotrans 2022: Drygt 250 världspremiärer!
bild
Järnvägsmässan InnoTrans slog upp portarna för 13:e gången den 20 september 2022 i Berlin efter fyra års uppehåll. Genom mässans södra ingång strömmade tiotusentals besökare till de olika hallarna och till utomhusarealen.

Stoppades av pandemin

 Mässan fick skrinläggas två gånger, men nu äntligen kunde EU-kommissionären Adina Vălean och Tysklands transportminister Dr. Volker Wissing, öppna InnoTrans-mässan.

 Adina Vălean, EU-kommissionär för transport, sade under sitt öppningstal att användningen av spårbunden mobilitet är en viktig europeisk uppgift:

-Järnvägar kommer att stå i centrum för den europeiska transportpolitiken under de kommande åren, och InnoTrans, som den ledande internationella mässan för transportteknik, erbjuder en värdefull insikt om hur våra planer kan bli verklighet, EU-kommissionären.

Transport- och järnvägsteknik från hela världen presenterades i 42 utställningshallar på en bruttoyta av 200 000 kvadratmeter.

bild
Elektrisk multipelenhet Impuls 2 Hybrid från den polska Newag Group på Innotrans2022, Messe Berlin.

Stora internationella delegationer

 

-InnoTrans erbjöd marknadstäckning som är unik i världen. Erbjudandet sträckte sig från A till Ö, till bil, bussar, cybersäkerhet, ERTMS, AI, underhåll, spårvagnar, vätgaståg och vägrälsfordon. InnoTrans besöktes av många internationella delegationer, bland annat från Egypten, Korea, Japan, Brasilien, USA, Marocko och Saudiarabien, berättade InnoTrans VD Kerstin Schulz,

Dessutom närvarade 29 internationella föreningar, 15 branschorganisationer och 20 transportföretag vid mässan.

Invigningen ägde rum under titeln: "The Future of Mobility in Times of Climate Change". En intressant paneldiskussion med Richard Lutz, VD för Deutsche Bahn AG, Michal Krapinec, VD för Czech Railways (České drahy), Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom Transport S.A., Michael Peter, VD för Siemens Mobility GmbH och Peter Spuhler, VD för Stadler Rail AG avslutade invigningsceremonin.

 

bild
Dessa nya tvåmotorslok av typ Vectron Dual Mode kan köras med dieselmotorer eller elektriskt på sträckor med luftledningar. Detta minskar dieselförbrukningen och CO₂-utsläppen. Med de nya loken sparar Deutsche Bahn cirka 17 000 ton CO₂ varje år. Loket går med noll lokala utsläpp.
bild
Stadler presenterade även detta 46 meter långa batteridrivna tåget FLIRT AKKU, som ska trafikera i delstaten Schleswig-Holstein. Tåget har 123 sittplatser och två rymliga och barriärfria multifunktionsområden med plats för rullstolar, barnvagnar och cyklar. De helt luftkonditionerade regionalfordonen med steglös åtkomst mellan påstigningsytorna har ljusa och rymliga passagerarutrymmen och är utrustade med en rullstolsanpassad toalett.
bild
CE_tåg på Innotrans. För några år sedan utveck-lade Siemens ett kollisionsvarningssystem för spårvag-nar.  Enligt Siemens kan systemets möjligheter att även överföras till stambanor, det vill säga för tyska S-Bahn,  regional- och fjärrtrafik samt godstrafik. Siemens utveck-lar nu ett kollisionsvarningssystem som kan byggas ut i etapper till Siemens Mainline Assistant.
bild
Två tåg sida vid sida på Innotrans från två ledande globala konkurrenter. Deutsche Bahn och Siemens Mobility presenterade tillsammans det nyutvecklade vätgasdrivna tåget Mireo Plus H på mässan (till vänster) bredvid Alstoms röda Coradia Stream som för närvarande tillverkas i Italien. Eldrivna Coradia Stream HC-tågen är designade och tillver-kade av franska Alstom för regionala transporter. De första beställningarna i denna serie kom från det holländska järnvägsföretaget Nederlandse Spoorwegen (NS) och det  talienska järnvägsföretaget Trenitalia. Flera företag beställ-de dubbeldäcksvarianten Coradia Stream HC.
 

Innovationer för klimatet

Hållbarhet är också en viktig fråga för tillverkare av rullande materiel. Sammantaget kunde besökarna besiktiga 250 världspremiärer från följande fem mässegment: Järnvägsteknik, Järnvägsinfrastruktur, Kollektivtrafik, Inredning och tunnelbygge.

Dessutom visade InnoTrans 124 st nya järnvägsfordon utomhus på en provisorisk rangerbangård med 3500 meter spår. Denna tågflotta omfattade även ett antal vätgasdrivna tåg.

 

bild
Stadler visade upp sin vätgas/elektriska multipe-lenhet Flirt H2 på Berlinmässans utomhusareal. Efter att Alstoms vätgasfordon redan går enligt plan och efter att Siemens demonstrerade sin Mireo Plus H har Stadler nu visat sitt första vätgaståg. Tåget är planerat att gå i trafik i USA 2024, efter att det beställdes 2019.
bild
Omkring 140 000 besökare från över 131 länder kom till världens ledande järnvägsmässa. 2 834 utställare från 56 länder var på plats. På Berlin Exhibition Grounds visade de upp mobilitetsbranschens hela produktmångfald.

Största moderniseringsprogrammet

Deutsche Bahn startar det största moderniseringsprogrammet hittills för sin tågflotta och har för avsikt att investera mer än 19 miljarder euro i nya lok och tåg fram till 2030.

-Vi investerar nu i framtidens tåg, förklarade Deutsche Bahn-chefen Richard Lutz på årets InnoTrans.

Enligt Lutz skapar rekordsumman prestanda för en ännu högre efterfrågan. Moderna fordon gjorde järnvägen mer klimatvänlig, mer pålitlig och mer kundvänlig.

På mässan visar DB hur framtidens regionaltåg skulle kunna se ut. Från våren 2023 kommer passagerare att resa i Bayern för första gången i en specialombyggd dubbeldäckare.

Det statligt ägda bolaget förklarade att rumsligt åtskilda så kallade kontorshytter och ett rymligt familjeområde är exempel på hur det blir ännu bekvämare att resa i regionaltrafiken och hur passagerarna kan utnyttja tiden ombord ännu bättre. 

Inom fjärrtrafiken utökar Deutsche Bahn sin ICE-flotta med bland annat nya ICE L. År 2030 förväntas denna flotta växa till cirka 450 tåg.

Järnvägen är en viktig del av den omdaningen i mobilitets- och klimatpolitik som den nuvarande tyska regeringskoalitionen eftersträvar. Järnvägsnätet är dock behov av förnyelse och ska vara omfattande renoverat till 2030.

På grund av många byggarbetsplatser ligger järnvägen för närvarande klart efter i sitt punktlighetsmål. Tysklands transportminister Volker Wissing gjorde renoveringen av järnvägsnätet till en högsta prioritet under sommaren och på mässan sa han att ”det är dags att gå från ord till handling.”

bild
Ett av Hitachis "Blues" tåg på Innotrans. Det tillhör Masaccio-plattformen och är utrustat med dieselelektrisk framdrivning integrerad med batterier som gör tåget till en hybrid-bimodal lösning, som även kan köras utan elektri-fiering. Dessa nya fordon är exceptionella när det gäller prestanda och håll-barhet eftersom de är utrustade med den nya generationens dieselmotorer och lågemissionsmotorer (steg V) integrerade med batterier som möjliggör minimala utsläpp och bullerreducering.
bild
- Framtidens godståg står här redo att avgå! Förutom ett helt nytt två-kraftslok kan de nya m² stora vagnarna användas flexibelt och modulärt för olika slags gods. Det finns plattformar i olika längder och olika strukturer som kan placeras på vagnen för transport. Om vi integrerar det här tåget med digitala automatiska kopp-lingar har vi den avgörande hävstången som tillåter oss att lasta på mer gods på den klimatvänliga järnvägen, som tidigare har haft begränsad kapacitet, förklarade Sigrid Nikutta.

Siemens kontra Alstom

Det vanligt under Innotrans historia att tillverkarna vill överträffa varandra med superlativ. Men det är svårt att identifiera vem som faktiskt är den tekniska ledaren.

Faktum är: Alstom har redan vätgaskapabla tåg i drift, bland annat i Tyskland. Mellan Bremerhaven och Buxtehude drivs iLint med vätgas. Dessutom är räckviddsrekordet en verifierbar prestation. Siemens är fortfarande i prototypfasen.

På Innotrans presenterade Stadler också sitt första vätgaståg, Flirt H2:

-Det kommer att vara det första vätgaståget inom amerikansk persontransport som går i trafik i Kalifornien 2024. Så schweizarna är ungefär lika långt framme som München.

H2-tekniken som helhet kan vara framtiden. Det finns fortfarande 3 000 tåg som kör enbart genom Tyskland och förbränner diesel under denna process.

bild
CITYLINK är stadlers modulära, barriärfria spårvägsfordon spe-ciellt utformade för att förbinda stads-kärnan med tätorter-na. De är utformade för att fungera på både spårvägs- och huvudjärnvägsnäten, och betjänar även tunnelbanelinjerna i South Wales. Fordo-nen har dragbatteri-system som minskar CO2-utsläppen och hjälper till att undvi-ka kostsamma infra-strukturinvesteringar för kunden. CITYLINK och TRAMLINK, är särskilt populära på det europeiska fastlandet. Drygt 650 trafikerar i åtta länder.
bild
De 40 meter långa spårvagnarna av typ CITYLINK har en förarhytt i varje ände och en topphastighet på 100 km/h och kan ta 252 passagerare. De har rymliga, ljusa och luftkonditionerade passagerarutrymmen och har multifunktionella ytor för cyklar, säten för personer med nedsatt rörlighet och två rullstolspassagerarutrymmen.
bild
Denna spårvagn har speciella sä-ten för barn med upphöjda kanter som förhindrar fall och kul ratt ”för styrning”.
bild
Lyckad modernisering i digitalisering-ens spår. Det finns numera betydligt snyggare interiör i Hamburgs nya automatiskt drivna S Bahn-vagnar än vad som var fallet i de tidigare eldriv-na tågen.

Siemens chef Busch sade under en paneldebatt under mässan:

-Marknadspotentialen är gigantisk. När det finns tillräckligt med H2 tillgängligt kommer den att ha lett till dieselns död på järnvägen.

Siemens förlitar sig på den befintliga Mireo-plattformen, som idag huvudsakligen producerar elektriska multipelenheter med strömavtagare för luftledningar. Under tiden har Siemens lagt till batteritåg och vätgaståg till plattformen.

bild
Alstom uppnådde ett nytt världsrekord i distans med sitt vätgasdrivna Coradia iLint nyligen, som klarade av en total sträcka på 1 175 kilometer på en enda fyllning. Försöket ägde rum i den tyska delstaten Niedersachsen. Coradia iLint har tillryggalagt mer än 200 000 kilometer mellan 2018 och 2022 som en del av olika provkörningar och även reguljär trafik.
Foto
”Godset ska fraktas på räls”, står det på denna godsvagn. Inför en stadigt växande godstransportmarknad står logistikbranschen inför tuffa utmaningar. Europa räknar med en ökning av fraktefterfrågan på 30 procent fram till 2030, en ökning som betyder minst en miljon extra lastbilar. För att förhindra detta scenario, måste godstrafiken överföras från vägen till järnvägen.

Siemens Mobility

Siemens Mobility presenterade nästa generations vätgaståg i form av Mireo Plus H och Mireo Plus B, som även är utrustade med modulära, högpresterande batterisystem.

I Siemens Mireo-projekt i Baden-Württemberg kommer den gröna vätgasen från Deutsche Bahn, utvecklat i små kvantiteter av Deutsche Bahns dotterbolag DB Energie.

Alstom introducerade vätgasdrift

Där fanns naturligtvis även Alstoms Coradia iLint, ett passagerartåg med vätgasdrift, som redan är i kommersiell trafik i Tyskland. Persontåget kommer att gå två gånger om dagen från Berlin-Spandau till Berlin-Ostbahnhof.

Alstoms utomhusutställningar inkluderade dessutom det starka dubbeldäckade regionaltåget Coradia Stream och Traxx-loket med last-mile-tillval, utrustat med European Train Control System (ETCS).

Alstom valde vätgastemat redan 2016. Konceptet förs vidare av den tyska Alstom-fabriken i Salzgitter. Anställda i dotterbolaget Alstom ville utveckla alternativa driftformer till dieseltågen – och fick en påkostad forskningsbudget från Paris.

bild
Kinas gigantiska tågbyggare, CRRC, visade på ett utomhusspår sitt nytillverkade ellok för den växande europeiska godstågsmarknaden.
bild
Italienska företaget SVI:s multifunktionsfordon för järnvägsarbeten
kan köras i två riktningar.
bild
Utrustning för automatisk Hot Box och Hot Wheel-detektion som används i tågen blir alltmer avancerade. Varmhjulsdetektorn är installerad strax ovanför spårnivån för att mäta hjultemperaturen. Detta säkerhetskritiska diagnostikerbjudande kan förhindra katastrofer i form av urspårning eller brand på rullande materiel.

Speciellt problem

Under tiden anses H2-tågen vara praktiska och till och med fördelaktiga ur ekonomisk synpunkt.

-Under en livslängd på 30 år är ett H2-tåg billigare, sade en tidigare Alstom-chef.

Det finns färre mekaniska element som kan slitas ut och måste bytas. Inom Alstom-nätverket, som nu även inkluderar de tidigare Bombardier-platserna, är Salzgitter en del av "kärnan" när det gäller Alstoms konstruktion av vätgaståg.

Ingen tillverkare av vätgaståg har ännu inte löst ett speciellt problem. Tågen är bara klimatvänliga om de drivs av grön vätgas framställt av förnybar energi och denna gas finns inte tillgänglig i tillräcklig mängd.

bild
För verkligt höga lyft vid banan. En Fassi F600RA he-dynamic rälslastarkran är ett unikt redskap för underhållsarbete inom järnvägssektorn.
bild
Tyska HERING-gruppens flotta omfattar totalt 13 moderna, högpresterande rälskranar från tillverkarna Kirow och Gottwald med maximal lastkapacitet på 45 till 150 ton. Bilden visar en vagn med vars hjälp det går att borra djupa hål i marken.

Stadler

Stadler ”glänste” med hela sju fordon i år på InnoTrans. Företaget presenterade för första gången FLIRT H2, en vätgasdriven multipelenhet för kollektivtrafiken i USA. Stadler presenterade också den senaste generationens spårvagn TINA.

Trimodal FLIRT är ett av tre fordon avsedda för den brittiska marknaden som Stadler officiellt presenterade på InnoTrans 2022. Fordonet representerar ett innovativt och kostnadseffektivt alternativ för helelektrisk, grön verksamhet norr om Cardiff på Valley-linjerna. Det toppmoderna FLIRT visar Stadlers ledande roll när det gäller att introducera alternativa drivtekniker i kollektivtrafiken.

bild
Alstoms monter storlek XXXL på Innotrans.. Genom lanseringen av Coradia iLint 2016, ett fossilfritt regionalt tåg som är ett verkligt alternativ till dieseldrift, positionerade sig Alstom som den första tågtillverkaren i världen som utvecklat ett vätgasdrivet passagerartåg. De första två helt vätgasdrivna iLint-tågen sattes i kommersiell drift 2018 i Tyskland, och har redan lagt över 100 000 kilometer bakom sig. 41 tåg har beställts i Tyskland, och i Österrike och Holland har framgångsrika försök genomförts. FNM i Italien la en order på 14 tåg i slutet av 2020.
bild
Maglevlösningar på magnetspår i 600 km/tim eller tuber med lågtryck, hyperloop, i upp till 1 000 km/tim, sådana idéer presenterades också på Innotrans. Så här kan man alltså sitta i ett framsvävande hyperlooptåg någon gång i framtiden.

Kraftfullt lok

Stadler presenterar även den nya generationens Co'Co'-lok, EURO9000, på InnoTrans 2022 tillsammans med European Loc Pool (ELP). Detta innovativa, kraftfulla EURO9000-lok möjliggör hållbar drift på många godskorridorer på järnväg där två lok krävs idag. Hittills har ELP förvärvat 30 EURO9000-lok, som hyrs ut till europeiska företag sim transporterar järnvägsgods från olika länder under ett fullservicekontrakt.

 

bild
Spårvagn av modell Hyundai Rotem för Warszawa utställda på Innotrans i Berlin. Nyligen uppnådde denna Warsolino spårvagn det tidigare uppställda energieffektivitetsmålet med bravur.

Elektrifiering utan luftledningar

Stadler och kollektivtrafikförbundet Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH visade under mässan det första batterielektriska fordonet av typen FLIRT Akku på InnoTrans. Flervagnsenheterna med två vagnar kommer att användas från 2023 på de nordliga och östra näten i Schleswig-Holstein, som inte är elektrifierade eller endast delvis elektrifierade.

CITYLINK är en del av flottan av 36 CITYLINKs-tåg som har beställda av Transport for Wales. CITYLINK är ett så kallat spårvagnståg som kan användas på både spårvagns- och stamlinjer. 

För första gången han man utrustad CITYLINK for Transport for Wales även med ett batteri så att den även kan användas på icke-elektrifierade rutter. CITYLINK understryker därmed Stadlers höga nivå av miljövänlighet och engagemang när det gäller att minska koldioxidutsläppen i kollektivtrafiken.

bild
VD Seppo Koivuniemi från FINNBLAST presenterade företagets helautomatiska blästersystem FBD- 3400-3D för järnvägsvagnarnas hjulaxlar. FBD 3400-3D är utvecklad för automatisk rengöring av hjulaxlar till järnvägsvagnar. I systemet finns ett blästermunstycke vars rörelse är lätt att programmera. Utrustningen är flexibel att använda, den kan blästra till exempel bara axeln eller bara hjulen. Blästringsresultatet uppfyller kraven i EU-direktiv och VPI-standarder. Bullernivån under blästring understiger 80 dB(A).
bild
I samband med öppnandet av årets Innotrans varnade tyska transportministern Volker Wissing (FDP) för tillbakagång i klimatskyddet inom järnvägstransporter. Enligt honom bromsar de höga energikostnaderna ner klimatskyddet inom järnvägstransporter.
bild
Tågsimulator på Innotrans 2022. Många europeiska utbildnings-centra använder sig av tåg-simulatorer i utbildningen. De pedagogiska fördelarna med simulatorträning är många och den simulatorbaserade utbildningen innebär att teori varvas med simu-latorträning då framtida förare kan öva i praktiken sådana situationer som kan uppstå på linjenätet.

Amerikanska marknaden

Stadler och San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) i USA presenterade Stadlers första hydrogen FLIRT på InnoTrans. FLIRT H2 för SBCTA är det senaste tillskottet till Stadlers portfölj av alternativa driftenheter.

År 2024 kommer USA:s första vätgaståg att sättas in i trafik i Kalifornien. Multipelenheten är utrustad med ett modulärt kraftpaket som kan förse ett tåg med två till fyra vagnar med elektrisk energi. Hela vätgastekniken finns i Power Pack, från bränslecellerna till vätgastankarna. Det gör att vätgastekniken är tydligt separerad från tågets passagerarutrymmen.

Tillsammans med HEAG mobilo presenterar Stadler den helt nyutvecklade TINA-spårvagnen, som kommer att gå i Darmstadt som den nya ST15-serien. På InnoTrans i Berlin hade branschrepresentanterna möjlighet få en uppfattning om det innovativa och ovanliga inredningskonceptet.

bild
På Innotrans meddelade Hitachi Rail att företaget instal-lerar sin nyskapande digitala liveövervakningslösning över Great Western Railways höghastighetsflotta på 93 intercitytåg. Denna teknik kommer att öka flottans tillgänglighet med över 100 dagar per år eftersom lös-ningen minskar boggiernas och hjuluppsättningarnas underhållstider med 50 procent.

”Framtidens laboratorium på räls”

En automatiskt driven elektrisk multipelenhet (IPEMU) för Liverpool City Region är ett av sju fordon som Stadler presenterade på mässan.

Detta innovativa, batteridrivna tåg är det första i sitt slag som går i trafik i Storbritannien och visar Stadlers engagemang för att minska koldioxidutsläppen. IPEMU ger operatören möjlighet att utöka verksamheten på icke-elektrifierade linjer och undvika infrastrukturarbeten, främja integrerade resor och öka antalet passagerare.

bild
En Hyperloop-konferens ägde rum för första gången på årets InnoTrans.  Hyperloop Conference är världens första internationella konferens om transporter med ultrahöghastig-hetsfordon. Vid öppnandet av Hy-perloop-konferensen riktade Oliver Luksic, parlamentarisk statssekrete-rare vid det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur hälsningar till deltagarna. Dagord-ningen för Hyperloop-konferensen inkluderade en mängd olika format med spännande ämnen relaterade till morgondagens ultrahöghastig-hetstransporter. Det fanns keynotes, paneldiskussioner, mästarklasser och en HYPERLOOP SAFARI. 

”Idétåg”

För första gången presenterade Sydöstbayerska järnvägen (SOB) ett idétåg som kollektivtrafikföretaget själv har utvecklat. Detta "framtidens laboratorium på räls" forslar kontorshytter och ett nytt informationssystem ombord som också visar lediga sittplatser. Tidigare under 2022 tilldelades SOB innovationspriset från Federal Association of Local Rail Transport (BSN).

Idéprojektet DB Regio

Deutsche Bahn, som har utvecklat ett eget idétåg, introducerade många nya koncept och förslag för vidareutveckling av regional- och S-Bahn-tåg. Det stod utanför mässans södra ingång.

Projektet DB Regio skall också förstås som ett erbjudande till hela den lokala transportbranschen och visar vad som snart kan bli standard på tyska tåg.

10 nya idéer i tvärsnitt

Idétåget är just nu en ombyggd dubbeldäckare där 10 nya idéer har integrerats – utställningsvagnen kommer att köra runt i delstaten Bayern från och med nästa vår.

10 nya idéer integrerade

Innovationer inkluderar genomskinliga OLED-displayer i vagnarnas fönster, som kan visa information om landskapet bredvid tåget. Tekniken för detta kommer från LG Display och har faktiskt utvecklats för användning i tunnelbanor.

Ld OLED Transparent

Genomskinliga displayer och kameror tar över övervakningen av säten och därmed de kommer automatiskt känna igen och visa var de finns tillgängliga lediga platser. 100 USB-uttag ska garantera tillräckligt med laddningskontakter för alla resenärer.

Kontor med 27 tums skärm

Nya sittarrangemang möjliggör funktioner som det nya stammisbordet, där resenären kan chatta med andra resande. Till denna kategori hör också de större familjeområdena, som har dubbla sittplatser där flera barn kan sitta samtidigt.

Arbetsnischer

 Nya arbetsnischer med 27 tums bildskärmar i de nya kontorsområdena kan passagerarna använda en befintlig 27-tumsskärm i kombination med sin egen bärbara dator och arbeta bakom låsbara dörrar i lugn och ro. Alla tio idéer kommer att testas i verkligheten på sträckan mellan München och Mühldorf från och med början av 2023.

bild
CAF-tåg i miniatyr.  På mässan meddelade CAF att företaget återigen har blivit utvald av två europeiska städer för att implementera två kontrakt med syftet att förbättra städernas kollektivtrafiktjänster. I det ena fallet kommer CAF att upprusta de lätta tunnelbaneenheterna som går på linje 1 i Aten, och i det andra kommer företaget att leverera nya spårvagnar till Sevilla. Dessa två kontrakt uppgår till ett värde av över 100 miljoner euro.

KONTOR

På grund av låsbara dörrar i arbetsutrymmen kan passagerarna ringa telefonsamtal i lugn och ro eller ansluta en bärbar dator eller surfplatta till 27-tumsskärmen för att använda den som arbetsenhet. Alternativt kan man bara njuta av utsikten från 1:a klass.

FAMILJ

Inom familjeområdet läggs mycket vikt på utrymmet. Bordet är särskilt stort och erbjuder många möjligheter till spel och skojeri. Det finns ett separat område för barnvagnar och gott om förvaringsutrymme för jackor och bagage. Detta lämnar tillräckligt plats för lek i ostörd miljö 

Utrymmet med enkelt bord

Här kan passagerarna prata i en avslappnad atmosfär. De höga bänkarna fungerar som barstolar och det upphöjda bordet som en disk. Det finns även ytterligare platser på fällbara säten, som även kan användas som bekväma ståhjälpmedel eller lutningspunkter.

Och alla som vill ta reda på aktuella händelser kan göra det på en stor bildskärm.

AVKOPPLING

Här kan man koppla av och njuta av det förbigående landskapet och relaxa i fåtöljen, precis som i ens eget vardagsrum. Det är precis vad som är möjligt i dessa två vridbara säten.

SEKTION

Det öppna facket med sina emotstående tvåsitsiga säten erbjuder en bekväm plats för både små grupper och enskilda resenärer. Det finns gott om förvaringsutrymme för bagage både under och ovanför sätet.

NYTT SÄTT ATT SITTA

För första gången inom järnvägstransporter är sätena byggda på ett sådant sätt att de anpassar sig ergonomiskt till ryggen och är därför extra bekväma genom att ”skona” ryggen. Det lätta materialet fungerar som en passiv luftkonditionering och erbjuder därför extra komfort, särskilt under varma dagar. Som vanligt finns ett förvaringsbord i framsätet som kan fällas ut vid behov.

HÖRNBÄNK

Den långa hörnstolen går längs hela tåget. Det finns därmed gott om plats för större grupper. Enskilda bänksegment separeras av små bord och akustikväggar, så att även mindre grupper kan mötas. Det finns tillräckligt med utrymme för bagage även under säten.

PASSAGERARINFORMATION

Tågvagnens nydesignade entré har stora skärmar ovanför dörrarna som ger aktuell information om resan och infrastrukturen vid nästa hållplats. Skärmarna visar också andelen upptagna platser på tåget så att resenärerna snabbt kan hitta en ledig sittplats. Detta möjliggörs av ett kamerabaserat system som känner av vilka platser som redan är upptagna. Totalt är 20 skärmar fördelade i hela vagnen, varav några är integrerade i fönstren.

BEKVÄMLIGHET

Denna serie innehåller elektriskt justerbara säten som garanterar en bekväm och avslappnad resa. Ett litet T ger extra avskildhet.

bild

Innovativa godsvagnar som dragplåste 

Den slovakiska godsvagnstillverkaren Tatravagónka hade sex olika godsvagnar på utomhusområdet förutom en hallmonter 

Enskilda vagnar från Alstom, Vossloh, Plasser och Theurer, Robel, Daimler Truck, Thales, Hitachi och många andra utställare utgjorde som vanligt mässans dragplåster.

Även hållbara bussar 

InnoTrans Bus Display fanns också utomhus. Besökare kunde uppleva 14 nya bussar på den 500 meter långa testrutten i Messe Berlins sommarträdgård. Den polska tillverkaren Solaris presenterade för första gången företagets nya Solaris Urbino 18, en 18-meters buss med vätgas som huvudenergibärare.

ŠKODA H'CITY förlitar sig också på vätgas som en hållbar drivkraft. Ebusco från Nederländerna tog med sig den helt elektriska stadsbussen 3.0. Andra utställare är på bussavdelningen varVDL Bus & Coach och Van Hool.

Industri i utbyte

Som en del av många specialevenemang gav InnoTrans otaliga impulser till aktuella ämnen som hänger ihop med hållbar mobilitet.

Ett späckat dialogforum ägde rum mellan den tyska järnvägsindustrins sammanslutning (VDB), det tyska transportforumet (DVF), Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE), sammanslutningen av tyska transportföretag (VDV) och sammanslutningen för den elektriska och digitala industrin (ZVEI) på InnoTrans 2022.

Tallano Technologie 

Många städer lider av dålig luftkvalitet och höga partikelföroreningar. Den franska start-upen Tallano Technologie presenterade på mässan ett nytt bromssystem för tågvagnar och tåg som minskar partikelutsläppen med 90 procent.

bild

VD Christophe Rocca-Serra förklarade under en presskonferens:

-Man måste vara 100 procent säker på att det man gör är viktigt. Det är det enda motivationen när man vaknar upp varje dag och därför ska man försöka introducera något nytt i branschen, förklarade Christophe Rocca-Serra, VD och grundare av Tallano, när han beskrev sin drivkraft.

För tolv år sedan började han arbeta med en lösning på ett problem som hittills fått lite uppmärksamhet trots att det är en folkhälsofråga: partikelutsläpp som orsakas av tågens bromsar.

-För att de fina dammpartiklarna inte ska komma in i miljön i första hand verkar Tallanos bromssystem direkt vid källan.

-Vi modifierar bromsbeläggen och sedan tar vi bort det fina dammet från bromsbeläggen där det förekommer, förklarar Christophe Rocca-Serra.

-Samtidigt mäter vi temperatur och tryck på bromsbeläggen och kan göra en prognos på när bromsbeläggen behöver bytas, förklarade Tallanos chef. 

SWISSRAIL presenterade ett framtidsföränderligt tunnelprojekt på InnoTrans

Michaela Stöckli redogjorde på mässan om det senaste framgångsrika projektet inom den schweiziska järnvägsbranschen och dess betydelse för Europa.

Det prestigefyllda Ceneri-tunnelprojektet avslutades i september 2020. Som en viktig del av den transalpina rutten NRLA, erbjuder den många möjligheter för optimering av gods- och passagerartransporter. 

I och med öppnandet av Ceneri-tunneln i september 2020, togs Schweiz största järnvägsprojekt i drift efter mer än 20 års konstruktion och kostnader på cirka 23 miljarder CHF - NRLA.Denna nya transalpina rutt genom Europa gör godstransporterna från Rotterdam till Genua effektivare och framför allt mer klimatvänliga.

 -Den samlade kompetensen hos den schweiziska järnvägsindustrin gjorde detta århundrades arbete möjligt, konstaterade Michaela Stöckli, VD för SWISSRAIL.

Bättre luft i tågen

Företaget Knorr- Bremse visade på mässan hur utsläpp och energiförbrukning från järnvägsfordon och -flottor kan minskas avsevärt.

Dr Jürgen Wilder, styrelseledamot för Knorr-Bremse AG och ansvarig för divisionen Rail Vehicle Systems, markerade särskilt utbudet av lösningar i linje med dagens hållbarhetstrender:

- Vi servar våra kunders hållbarhetskrav med stort produktrelaterat- och företagsansvar. Å ena sidan stödjer våra alltmer nätverksbara system redan våra kunder med att minska utsläpp och energiförbrukning inom järnvägstransporter. Å andra sidan främjar Knorr-Bremse produkter en optimerad cirkulär ekonomi i industrin och uppfyller våra höga krav på återvinningsbarhet – till exempel genom ECO-design.

Hållbar luftkonditionering

Covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för nya och ännu säkrare, rena lösningar. Merak, Knorr-Bremses globala varumärke för luftkonditioneringslösningar, erbjuder denna kunskap och lösningskoncept:

Rena luftkonditioneringssystem säkerställer ren luft genom att på ett smart sätt fördela luften med intelligent ventilation och ta bort potentiellt patogena bakterier och virus från högeffektiva filter- och rengöringslösningar.

Konceptet bygger på kylmedier

Konceptet, som kan eftermonteras snabbt och skalbart, imponerar bland annat med sitt hygieniska mervärde genom separationen av aerosolbundna SARS-CoV-2-virus från luften. Mervärde för ren luft och allsidig komfort ombord.

Det gröna [luft]-konceptet bygger på köldmedier med reducerad GWP (Global Warming Potential) och främjar därmed lägre energiförbrukning.

ECOFans (ekologiskt effektiva fläktar) kan spara 30 procent energi jämfört med konventionella system. Detta kompletteras av den innovativa LITE-kontrollen (Light Integrated Train Energy), med en viktbesparing på upp till 1 ton per tåg.

bild

AirSupply Smart

Luftsystemet för den tysta och energieffektiva lufttillförseln för bromssystem fullbordar paradigmskiftet från komponent till multifunktionell plattform med bland annat ny efterfrågan och bullerhantering med flexibla hastighetslägen.

Lufttillförselstyrningen kan styras enligt driftssituationen (fordonslast, hastighet, antal bromsoperationer och ruttopografi). En frekvensomformare fungerar som "hjärnan" i luftförsörjningssystemet och omvandlar luftledningsströmmen till fordonsspecifika spänningar och frekvenser.

Denna flexibilitet gör att kompressorn bedrivs direkt från fordonets batteri. En extra luftkompressor blir onödig. Den adaptiva kontrollen och den integrerade tillståndsövervakningen leder till ett självövervakningssystem med realtidsövervakning av operatören - en grund för att öka fordonstillgängligheten och minska livscykelkostnaderna.

”Innotrans is back again”

Omkring 140 000 besökare från över 131 länder kom till världens ledande mässa. 2 834 utställare från 56 länder var representerade. På mässan i Berlin visade mobilitetsbranschen hela sitt utbud av produkter och tjänster.

Henri Poupart-Lafarge, VD och styrelseordförande i Alstom:

-Återigen har InnoTrans 2022 uppnått sitt mål att vara ett unikt forum för att dela våra gemensamma passioner när det gäller innovation inom transport. Det var ett stort nöje att se branschen samlad igen efter fyra år. Det var möjligheten att kunna bekräfta vårt engagemang för hållbarhet och vårt krav på modal omställning. Bland de många affärsmöjligheter som uppstod i Berlin skulle jag vilja lyfta fram de samförståndsavtal som undertecknades med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten eftersom de stödjer vårt mål att bidra till det grönaste järnvägsnätet.

Författare: Markku Björkman