Ökade avgifter att vänta inom flyget

Johan Nilsson / TT: Transportstyrelsen, som administrerar flygavgifter, har märkt att det minskade resandet gör att kostnaderna för kontroller och annat inte täcks. Arkivbild.

Avgiftssystemet för flygtrafiken som finansierar flygkontroller och säkerhetskontroller gick med ett underskott på drygt 2,3 miljarder förra året. De avgifter som normalt betalas in var långt färre på grund av det minskade resandet.

Enligt en rapport som Transportstyrelsen tagit fram kan underskottet som uppstått leda till att de måste höja avgifterna, vilket i förlängningen kan leda till högre biljettpriser.

"Vi har fokuserat på de avgiftssystem som vi själva administrerar, men dessa avgifter utgör förstås bara en delmängd av samtliga styrmedel och avgifter som påverkar luftfarten. Oavsett hur underskotten ska hanteras är det högst sannolikt att avgifterna kommer att bli högre", säger Elin Roos, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

De skriver också att det kan leda till minskad vilja från utländska flygbolag att etablera sig i Sverige och "en allmän påverkan på branschen och konkurrensen".

Rättad: I en tidigare version angavs felaktigt att Transportstyrelsen hade gått med underskott.