Air Leap tar avtal med Kammarkollegiet

Staten står för en stor volym inom svensk inrikesflyg. Foto: Air Leap

Air Leap har tilldelats ramavtal av Statens Inköpscentral av inrikes flygresor på samtliga sina destinationer. Air Leap, där varumärkena Air Halland, Air Skåne och Air Gotland ingår, trafikerar idag till och från Stockholm- Bromma destinationerna Visby, Halmstad, Ängelholm och Malmö samt sommarlinjen Visby- Göteborg.

– Vi är stolta att staten har valt att välja Air Leap som leverantör av flygresor i Sverige kommande år. Staten står för en stor volym inom svensk inrikesflyg av naturliga skäl då Stockholm som huvudstad är navet. Det är glädjande och viktigt att staten väljer oss som en av leverantörerna för sina flygresor, säger Angela Friberg på Air Leap. 

Avtalet sträcker sig över 12 månader och kan förlängas med ytterligare ett år.