Ersättning för SAS-strejk kan tas upp i EU

Gorm Kallestad/NTB/TT: Utgången i målet kommer att få prejudicerande betydelse för ett stort antal passagerare som har begärt ersättning av SAS på grund av pilotstrejken i våras. Arkivbild.

Under den sju dagar långa strejken i maj förra året tvingades SAS att ställa in närmare 4 000 flygningar. Många resenärer har efter det sökt ersättning av flygbolaget.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kom i slutet av augusti med en rekommendation om att passagerarna inte hade rätt till ersättning. Skälet var att flygbolagen inte är skyldiga att betala om förseningen beror på "extraordinära omständigheter" enligt EU:s flygpassagerarförordning.

Vi har gjort bedömningen att pilotstrejken är just en sådan extraordinär händelse att flygbolaget kan vara undantaget från att betala den standardiserade EU-kompensationen, sade Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, till TT då.

Saknas beslut

Men nu har Attunda tingsrätt begärt att EU:s domstol kommer med ett så kallat förhandsavgörande om just tolkningen av "extraordinära omständigheter". Med allra största sannolikhet kommer EU-domstolen att ta upp tingsrättens begäran till prövning, säger tingsrättens rådman Johan Nordin.

ARN har beslutat om sin rekommendation efter bästa förmåga utifrån nämndens uppfattning om rättsläget. Tingsrätten kommer att vara bunden av vad EU-domstolen kommer fram till i sin prövning av tolkningen av extraordinära omständigheter, säger han.

Anledningen till att tingsrätten begärt ett förhandsavgörande är att det saknas vägledande beslut från EU:s domstol om en lagenligt inledd strejk utgör en "extraordinär omständighet".

Berör hela EU

Utgången i målet kommer att få prejudicerande betydelse för passagerare som drabbas av inställda flyg i hela EU – inte bara de som vill ha ersättning efter SAS-strejken.

Tanken är att det ska vara en enhetlig tillämpning av unionsrätten. Finns det något pågående strejkmål i en annan stat som liknar det här, även om det inte rör SAS, så ska den domstolen kunna förstå vad EU-rätten innebär i det här avseendet, säger Johan Nordin.

I väntan på beslut från EU:s domstol skjuts målet upp i Attunda tingsrätt. Det lär dock dröja ett antal månader, uppskattar Nordin.