Hållbara leveranser är en konkurrensfördel

Hållbara leveranser är en möjlighet att ta marknadsandelar visar ny undersökning. Foto: Descartes

Miljön blir en allt viktigare fråga för konsumenter och endast 38 procent anser att handeln lever upp till förväntningarna på hållbara leveransalternativ. Vad gör då handeln för att ta itu med hållbarhet? Inte tillräckligt enligt en ny undersökning som har genomförts på uppdrag av Descartes, systemleverantör med lösningar inom Tullhantering, Ruttoptimering och Transport Management.

Undersökningen Retailers: Sustainability is Not a Challenge, It’s An Opportunity, utförd av SAPIO Research på uppdrag av Descartes, har undersökt konsumenters uppfattning av hur väl handeln uppfyller förväntningarna på hållbara leveranser. Intervjuer med 8 013 konsumenter i nio europeiska länder, USA och Kanada ger värdefulla insikter om hur avgörande hållbarhetsfrågan är i köp- och leveransbeslut.

– Misstaget som många inom handeln gör är att se på hållbara hemleveranser som ännu en utmaning från konsumenterna, i stället för att se det som en möjlighet att ta viktiga marknadsandelar, minska leveranskostnader och miljöpåverkan. Undersökningen visar att många konsumenter föredrar leverantörer som erbjuder miljövänliga leveransalternativ för att minska miljöpåverkan och samtidigt minska leveranskostnaderna, säger Chris Jones, EVP, Industry & Services på Descartes.

Undersökningen visar att majoriteten av konsumenterna planera att handla mer online i framtiden och att det finns ett stort intresse av att kunna välja miljövänliga alternativ. Av de svenska konsumenterna anser 43 procent att det är ganska viktigt eller väldigt viktigt att handla klimatsmart och i framtiden beräknas andelen svenska konsumenter som handlar online att öka 42–48 procent. Enligt undersökningen är den nordiska marknaden fortfarande under en mognadsfas när det kommer till hemleveranser, vilket innebär att det kan vara en extra stor framgångsfaktor för nordiska återförsäljare att satsa på miljövänliga leveranser.