Julhandeln sätter press på logistiken

Prognosen för julhandeln förväntas hålla sig över 10 miljarder kronor. Foto: Descartes

Postnords E-barometer för tredje kvartalet 2022, som släpptes i november, visar att e-handeln minskade med 5 procent. För första gången visar rapporten även en minskning i prognosen för julhandeln, men den förväntas fortfarande hålla sig över 10 miljarder kronor vilket är en bra bit över nivåerna som var innan pandemin. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv.

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. När Postnord presenterade siffrorna från rapporten kan man konstatera att trots att julhandeln på nätet förväntas sjunka något i år och landa på 10,6 miljarder kronor, så är trycket fortfarande högt. Rapporten visar att konsumenterna inte planerar att avstå från att köpa julklappar utan i stället leta efter julklappar till ett lägre pris.

– Som Postnord konstaterar i E-barometern för tredje kvartalet 2022 har de tre senaste åren i e-handelsvärlden varit händelserika. Vi har fått uppleva en extrem uppgång under pandemin för att nu mötas av en nedgång när svenskarna för första gången på många år får uppleva sänkta reallöner, stigande räntor, skenande elpriser och inflation. E-handelns extrema nivåer kanske ligger bakom oss för den här gången men för att hänga med i både upp och nedgångar behöver leverantörerna se över sina logistiklösningar och stå redo för att kunna göra de anpassningar som krävs, säger Lars Persson.

För handlare och leverantörer innebär julhandeln en ökad press och högre krav på hållbara, effektiva och träffsäkra leveranser.

– När vi närmar oss julhandeln måste handlarna säkerställa att de kan hantera den ökade efterfrågan och att kunderna får sina paket i rätt tid, på rätt plats. Handlarna måste se över sina logistiklösningar, val av lösning för ruttplanering och anpassa dem efter kundernas beteendemönster. Misstaget många inom handeln gör är att se på konsumenternas krav som ännu en utmaning. Handeln borde i stället se det som en möjlighet att vinna fler konkurrensfördelar. Nu krävs kreativitet för ökad lönsamhet och det är upp till leverantörerna att skapa en behovsstyrd och hållbar leveranskedja som uppfyller kraven från konsumenterna, säger Lars Persson.