Vill skapa gröna korridorer för sjöfarten

Regeringen avser att etablera gröna korridorer för sjöfarten. Arkivbild

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget för den nationella samordnaren för sjöfart när det gäller att verka för gröna sjöfartskorridorer.

– Regeringen ser att det finns goda förutsättningar för att etablera gröna korridorer på flera linjer. För att skynda på sjöfartens klimatomställning och inte tappa fart i arbetet med att få korridorer på plats, förlänger vi nu samordnarens uppdrag i denna del, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow skrev Sverige under Clydebankdeklarationen och åtog sig därmed att stötta etablerandet av gröna sjöfartskorridorer, det vill säga sträckor mellan två hamnar som åtminstone delvis trafikeras av utsläppsfria sjötransporter.

Den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart har hittills utrett vilka förutsättningar som finns för gröna korridorer och identifierar flera möjliga sträckor. Nu förlänger regeringen uppdraget till den 30 juni 2024 för att etablering ska kunna ske.