Descartes kommenterar Postnords E-barometer

Handeln borde se konsumenternas krav som en möjlighet att vinna konkurrensfördelar. Foto: Descartes

Postnords E-barometer för andra kvartalet 2022 visar att den nedgång på åtta procent som E-barometern redovisade för första kvartalet nu följs upp av samma siffra. Samtidigt ställer konsumenterna högre krav på flexibilitet och hållbarhet. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv.

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. När Postnord presenterade siffrorna från rapporten kan en konstatera att det andra kvartalet fortsatte i spåren av det första med en tillväxtminskning om 8 procent.

– Som Postnord konstaterar i E-barometern för andra kvartalet 2022 har de tre senaste åren i e-handelsvärlden varit händelserika. Vi har fått uppleva en extrem uppgång under pandemin för att nu mötas av en nedgång till följd av utmaningar från omvärlden och en återgång till fysiska butiksbesök. E-handelns extrema nivåer kanske ligger bakom oss för den här gången men för att hänga med i både upp och nedgångar behöver leverantörerna se över sina logistiklösningar och stå redo för att kunna göra de anpassningar som krävs, säger Lars Persson.

Genom förståelse för konsumenternas krav på flexibilitet och hållbarhet kan leverantörerna vinna flera konkurrensfördelar. E-barometern visar nämligen att konsumenternas köpbeteenden även speglas i nya förväntningar på leveransen. Hur och när en vara kommer att levereras och möjlighet till smidiga leveranser påverkar konsumenternas vilja att klicka på köpknappen. Enligt en ny undersökning som har genomförts på uppdrag av Descartes framkommer det även att hållbara leveranser ger handeln möjlighet att ta viktiga marknadsandelar, minska leveranskostnader och miljöpåverkan.

– Misstaget många inom handeln gör är att se på konsumenternas krav som ännu en utmaning. Handeln borde istället se det som en möjlighet att vinna fler konkurrensfördelar. Nu krävs kreativitet för ökad lönsamhet och det är upp till leverantörerna att skapa en behovsstyrd och hållbar leveranskedja som uppfyller kraven från konsumenterna, säger Lars Persson.