Alwex Transport tecknar avtal med Bixia

Alwex Transport tar ännu ett stort klimatkliv. Foto: Bixia

Alwex Transport är en av södra Sveriges ledande leverantörer av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager- och logistiklösningar. Koncernen har höga hållbarhetsambitioner och idag sker mer än hälften av transporterna med förnybara drivmedel. Nu har Alwex Lager och Logistik tecknat avtal med elbolaget Bixia som innebär att företagets lageryta på 60 000 kvadratmeter kommer att drivas med lokalproducerad el från förnybara källor.  Totalt handlar det om en elleverans på cirka 7,5 miljoner kWh per år.

– Globalt står logistiksektorn för cirka 20 procent av den totala klimatpåverkan. Det betyder att de åtgärder vår bransch vidtar för att minska klimatpåverkan kan göra stor skillnad. Vi har bestämt oss för att vara Sveriges ledande företag i vår bransch inom hållbar utveckling. I koncernen jobbar vi strategiskt med hållbarhetsfrågan bland annat genom att öka energieffektiviteten och andelen förnybara drivmedel i våra fordon. Genom avtalet med Bixia tar vi ännu ett stort klimatkliv, säger Peter Sagebrant, vd på Alwex Transport.

På elbolaget Bixia arbetar man sedan länge aktivt med omställningen mot ett förnybart energisystem. Här kommer stora delar av elen från lokala lantbrukare som, förutom att odla mat även producerar el från sol, vind och vatten. De senaste åren har Bixia märkt att intresset för förnybar och lokalproducerad el har ökat bland företagskunderna.

– Kunder ställer allt högre krav på att företag ska vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Det gäller inom de flesta branscher och gör att allt fler företag vill göra hållbara elval, vilket gynnar oss på Bixia. Vi är mycket stolta över att Alwex Lager och Logistik, med så tydliga hållbarhetsambitioner, väljer att teckna avtal med oss på Bixia, säger Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.