DB Schenker bidrar till Camfils hållbarhetsmål

Med DB Schenkers nya terminal i Södertälje kan logistikföretaget erbjuda Camfil Sverige den mest hållbara transportlösningen Foto: Camfil

Sverige hanteras Camfils transporter numera av DB Schenker eftersom de kunde erbjuda den mest hållbara lösningen över tid, utifrån parametrarna kvalitet, kostnad och miljö. DB Schenkers nya terminal i Södertälje var en bidragande faktor till att logistikföretaget kunde erbjuda ett upplägg som stärkte alla ovan nämnda parametrar, baserat på fasta upphämtningar med samlastning in till terminal. Något som möjliggör frekventare upphämtningar, högre fyllnadsgrad och effektivare logistik för både Camfil och DB Schenker.

– Jag har jobbat med lagerdistribution i många år och för den typen av transporter vi har är DB Schenker den bästa partnern. En normalkund till Camfil har relativt små leveranser, kanske en till två pallar. Då måste man ha ett bra nätverk som täcker hela Sverige. Det tycker jag är DB Schenkers styrka. Tack vare deras rikstäckande nätverk täcker DB Schenker 97–98 procent av vårt behov, säger Anders Endertorp, interim logistikchef på Camfil Sverige.

Åsa Lidström, kvalitets- och hållbarhetschef på Camfil Sverige, betonar att hållbarhet har varit ett stort fokus för Camfil från dag ett.

– Vi tittar på våra produkters hela livscykel och strävar efter att bli mer cirkulära. Här ingår såklart optimering av våra transporter som är en viktig del. Camfils produkter bidrar till renare luft och bättre miljö för både människor och planeten i stort. Förutom utveckling av produkter och tillverkningsprocesser, är även utvärdering av samarbeten och arbetsflöden viktiga frågor i vårt hållbarhetsarbete, säger hon.

Camfil har gjort egna kundundersökningar som visar att det finns ett stort miljöengagemang hos kunder som värdesätter miljövänliga transporter, något som Camfil vill kunna tillmötesgå.

– DB Schenker har satta klimatmål och etablerade arbetssätt som tillsammans med våra egna förbättringar kommer att hjälpa oss minska vår klimatpåverkan, säger Åsa Lidström.