Bring Frigo:s anläggning skapar mer effektiv och miljövänlig logistik till butik

Bring Frigos nya anläggning i Ljusekulla utanför Helsingborg, är nära 11 000 kvm stor och innehåller cirka 5 000 kvm kyllager, 4 000 kvm kylterminal och 1 000 kvm fryslager, samt kontor. Foto: Bring Frigo

Av Marit G Engstedt

I slutet av februari 2021 fick Bring Frigo nycklarna, från byggherren Skanska, till sin nybyggda, moderna och miljöklassade anläggning i Ljusekulla, utanför Helsingborg. Här ska det nya ”housing- conceptet ” för verkligas. I den nära 11 000 m² stora byggnaden kommer det att terminalhanteras både frysta och kylda livsmedel och även ut föras tjänster som lagring, cross-docking och expopallsbyggen för Sveriges södra dagligvaruhandel.

Anläggningen i Ljusekulla har tagit drygt ett år att bygga och enligt Bring Frigos vd Peter Haveneth är den ett led i en modernisering och konsolidering av företagets struktur.

– Vi är inne i en fas där vi successivt ska växla ut äldre infrastruktur och modernisera för att möta framtidens kundbehov. Vi planerar nu för var vi vill ha stora 3PL-anläggningar (tredjepartslogistik) och var vi vill ha mindre, mer flexibla distributionscentraler samt terminaler. Det gör vi för att optimera vårt nätverk och infrastruktur, säger Peter Haveneth.

 

bild
Bring Frigos vd Peter Haveneth Foto: Bring Frigo

 

Koncentrationen av Bring Frigos anläggningar ligger i Skåne och Mälardalen, samt Göteborg och Oslo. Det är naturliga knutpunkter utifrån var producenterna finns och var merparten av de stora retailkedjorna ligger.

– Anläggningen i Ljusekulla är anpassad till aktörer som har många leveranser ut till butiksledet och som söker efter en ökad samkörning och lagerplockning. Med livsmedelsnavet Helsingborg som utgångspunkt når vi många butiker i södra Sverige, säger Peter Haveneth.

Det som särskiljer anläggningen på Ljusekulla är att den är en kombination av lager och terminal. Här ska Bring Frigo implementera något som de kallar sitt nya housing-concept. Den flexibla anläggningen har samlat olika typer av temperaturzoner och varuägare för att skapa en bredare distribution, direkt till butik.

– Vi kommer att ha många typer av tjänster som är anpassade till både dagligvaruhandeln och slutkonsumenter. Man ska inte alltid behöva gå från oss till en retaildistribution och först därefter till butik, säger Peter Haveneth och konstaterar att detta kan minska onödiga transporter.

 

bild
Bring Frigos nya anläggning i Ljusekulla utanför Helsingborg, är nära 11 000 kvm stor och innehåller cirka 5 000 kvm kyllager, 4 000 kvm kylterminal och 1 000 kvm fryslager, samt kontor. Foto: Bring Frigo

 

Miljöklassad byggnad

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, enligt Trafikverket, så minskas dessa kan det göra stor skillnad. Den nya byggnaden på Ljusekulla är miljöklassad, där elförsörjningen kommer från vattenkraft och planer finns för en solcellsanläggning. Byggnaden är även självförsörjande på varmvatten och värme via återvinning av energi från kyl- och frysanläggningarna. De automatiska lastportarna är vädertätade för att hålla nere energiförbrukningen. På anläggningen kommer det även att finnas elanslutning för lastbilarnas kylaggregat för att bibehålla rätt temperatur i sina ekipage utan tomgångskörning.

– Miljöklassning är viktig för oss. På några års sikt vill vi inte bara vara klimatneutrala utan även klimatposi- tiva med helt fossilfria transporter från 2025. Vi har startat ett positivt förändringsarbete i samband med vår nya vision, säger Peter Haveneth.

 

bild
Den flexibla anläggningen har samlat olika typer av temperaturzoner och varuägare och kommer att tillhandahålla olika retailtjänster - för direkt distribution till butik utan mellanhantering. Foto: Bring Frigo

 

Påverkan av pandemin

Det senaste årets pandemi har satt sina spår även hos Bring Frigo. Företaget är en del i varuförsörjningskedjan och är delaktiga i både producentledet och butiksledet. I början av pandemin ställde den stora hamstringsvågen krav på ökad distribution. Däremot minskade transporterna till hotell och restauranger. Året med corona har varit volatilt, konstaterar Peter Haveneth. Men det har även kommit något positivt ur det.

– Situationen har bland annat inneburit en tätare dialog och kommunikation med våra kunder. Vi har hittat lösningar och blivit effektivare. Det har stärkt relationen till kunderna.

E-handelsutvecklingen har dessutom påskyndats under året och haft en kraftigt ökad tillväxttakt. För att möta utvecklingen arbetar Bring Frigo med olika typer av tjänster som är anpassade till sina kunder och slutkonsumenter. Den senare kundgruppen ställer höga krav på till exempel digital sändningsinformation, så kallad trackandtrace. Den nya anläggningen på Ljusekulla är redan anpassad för leveranser till slutkonsument, med lösningar för plock av matkassar och e-handel, säger Peter Haveneth.

Fördelar med Ljusekulla

Den nya anläggningen kommer att medföra flera fördelar och Peter Haveneth sammanfattar;

– Livsmedel som behöver hanteras i olika temperaturzoner kommer att kunna hanteras under ett och samma tak. Vi kommer att reducera vår miljöpåverkan jämfört med de äldre anläggningarna, som vi nu fasar ut. På en mindre yta kommer vi att hantera mer gods och vara mer yteffektiva. Det minskar transportsträckorna och kommer att ge en bättre och säkrare arbetsmiljö. Genom konsoliderade butiksleveranser kommer butiker att behöva hantera långt färre mottag än idag.

 

bild