Höjda avgifter slår hårt mot svenska transportföretag

Flyget får ett ökat avgiftsuttag på 14 procent. Foto: Transportföretagen

Den första januari justerar Transportstyrelsen många avgifter inom transportsektorn. För till exempel flyget handlar det om ett ökat avgiftsuttag på 14 procent.

– Avgiftshöjningar inom flyget genomförs både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat. Höjningarna den första januari är ett  första steg, som kommer att följas av fler höjningar vilket Transportstyrelsen också aviserat. Efter pausad höjning av avgifterna för flyget under 2021, på grund av pandemin, har avgifterna sedan bara fortsatt att öka för en bransch som fortsatt är under hårt tryck av pandemin och omställningen, så även för 2023, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Transportföretagen var redan i höstas mycket kritiska då de nya avgiftsförslagen för 2023 presenterades av Transportstyrelsen.

– Vi pekade redan i höstas på att tidpunkten för att höja avgifterna är olämplig. Transportnäringen och framförallt persontransporterna har långt kvar till tidigare nivåer och volymer och har en lång uppförsbacke, säger Marcus Dahlsten, VD för Transportföreten och fortsätter.

– Vi saknar också konsekvensbedömningar, där både effekten av aviserade avgiftshöjningar och branschens samlade avgiftstryck bedöms, innan myndigheterna höjer sina avgifter. Detta framförde vi också i vårt remissvar innan jul på Finansdepartementets förslag till ny konsekvensutredningsförordning. Det är i grunden problematiskt att en så stor del av Transportstyrelsens tillsyns, tillstånds- och registreringshållningsverksamhet finansieras med avgifter.

Som grundprincip anser Transportföretagen att Transportstyrelsens tillstånds- och tillsynsverksamhet ska finansieras via statens budget i en mycket högre grad än vad som är fallet idag.