Fossilfria bussar kan fortsätta rulla i Sverige

Över 85 procent av de svenska bussarna kör idag på fossilfria drivmedel. Foto: Transportföretagen

Idag meddelade EU-kommissionen att de har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Tidigare i år ansökte regeringen för att få fortsätta skattebefria biodrivmedel för 2023–2033.

Bakgrunden är att Sverige kör 14 000 bussar i trafik varav cirka 760 är elbussar. För att klara omställningen till en mer hållbar transportsektor behövs under många år framöver ett successivt införande av el i busstrafiken kombineras med andra klimatsmarta drivmedel såsom biodrivmedel. För att klara det har Sverige sökt möjlighet att få fortsätta att ge skattebefrielse på fossilfria bränslen, vilket EU:s statsstödsregler annars inte tillåter.

– Fortsatt gynnsamma villkor för biodrivmedel är en viktig fråga för hela den svenska transportsektorn för att kunna gå mot ökad hållbarhet och att uppnå klimatmålen, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

– Dagens besked är glädjande och viktigt för den svenska bussbranschen. Över 85 procent av de svenska bussarna kör idag på fossilfria drivmedel. Biodrivmedlen är en stor del av den. Vi i bussbranschen vill fortsätta leda omställningen till en fossilfri transportsektor och dagens besked ger förutsättningar för det, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

– I mer än tio år så har landets kollektivtrafik strävat mot att fasa ut alla fossila drivmedel och det har vi kommit långt med. Många av de avtal som landets regioner och kommuner slutit med busstrafikföretag innehåller krav på klimatsmarta drivmedel. Om EU-kommissionen inte beviljat fortsatt möjlighet till skattebefrielse hade landets kollektivtrafik drabbats av en skattesmäll på minst 800 miljoner kronor årligen. I spåren av den pandemi som sargade kollektivtrafiken svårt hade detta kunnat leda till neddragen trafik. Dagens besked är därför en välkommen julklapp till landets kollektivtrafik resenärer!