Fusk och fel med reseavdrag kostar 3,1 miljarder kronor per år

Sveriges Bussföretag förordar en neutral skattereduktion oavsett färdmedel. Foto: Transportföretagen

Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som presenterades idag att backa och riva upp tidigare riksdagsbeslut om att införa en neutral skattereduktion oavsett färdmedel. När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade reseavdraget gynnas de som fuskar och felar. Skatteverket visade i våras att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel, till en förväntad kostnad på 3,1 miljarder kronor per år.

Sveriges Bussföretag vill att regeringen när man nu vill backa reseavdraget också tar initiativ till en översyn av reseavdraget med fokus på hur fusket och felen med reseavdrag ska minskas och hur de ökade skatteintäkterna ska användas för att öka andelen resande med tåg, buss, cykel och samåkning i bil för att klimatutsläppen ska minska.

– Vi vill ju helst att det förslag som riksdagen i våras klubbade införs - en skattereduktion istället för ett skatteavdrag ökar kollektivtrafiken och gynnar klimatet enligt den modell som beslutades i riksdagen i våras. Vill vår nya regering gynna landsbygden mer än vad som gjordes genom riksdagsbeslutet kan man skruva på nivåer och gränser i den modellen, men att som regeringen nu gör, drastiskt försämra villkoren för landets kollektivtrafikresenärer samtidigt som man låter dagens fuskande få fortgå är fel väg för ett framtida hållbart Sverige. Därför föreslår vi att det görs en översyn av befintlig modell i syfte att minska fusket och se till att alla som reser klimatsmart med kollektivtrafiken får samma möjligheter till ekonomisk kompensation som den som väljer att resa med bil, menar Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag. 

I dag är det näst intill omöjligt för Skatteverket att kontrollera nästan 900 000 deklarationer som innehåller reseavdrag, men det skulle vara fullt möjligt om man gör som Skatteverket skriver i sitt remissvar, det vill säga behålla regeln från riksdagsbeslutet i juni om att arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsernas adresser i arbetsgivardeklarationen. Genom uppgiften om avståndet mellan bostaden och arbetet blir det möjligt för Skatteverket att kontrollera och få bort de värsta orimligheterna med personer som gör fel med tidsvinstregeln. För att uppnå en tidsvinst för bil jämfört med buss eller tåg på en timme åt varje håll krävs det nämligen en tämligen lång sträcka.

Sveriges Bussföretag lanserade tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen i juni i år ett gemensamt program för Nystart kollektivtrafiken. En av de åtgärder man där gemensam förordar är införandet av neutral skattereduktion oavsett färdmedel.