Fortsatt kraftig nedgång för turistbussföretagen

Tuff tid för turistbussföretagen. Foto: Transportföretagen

Pandemin fortsatte att slå hårt mot den svenska bussbranschen under 2021 och särskilt mot turist- och beställningstrafiken. Sveriges Bussföretags årliga rapport över marknadsutvecklingen inom turist- och beställningstrafik visar att bara vart sjunde bussföretag ens nådde upp till hälften av sin omsättning jämfört med 2019. Rapporten visar på en fortsatt nedgång inom alla segment och på alla geografiska marknader. En viss återhämtning skedde under några månader på hösten innan en ny våg av pandemin kom.

– Turistbussföretagen kastades under två års tid hela tiden mellan hopp och förtvivlan på grund av pandemin och har kämpat otroligt hårt. Trots förutsättningarna finns de allra flesta företagen kvar. Men två år av mycket låg omsättning, obefintliga investeringar, minskning av personalstyrkorna och restriktioner i samhället har satt djupa spår. En liknelse är att ryggsäcken är tung, det vill säga att företagen fortfarande är väldigt sårbara, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I rapporten går det också att se att strukturen i branschen har ändrats på grund av pandemin. Andelen mikro- respektive småföretag har ökat jämfört med 2019 års siffror. I februari släpptes de flesta restriktionerna i samhället vilket gjort att framtidsutsikterna ser bättre ut.

– Företagen vittnar om en snabb återhämtning på marknaden under våren. Men vi ser ännu inte vad de långsiktiga effekterna av pandemin kommer bli i form av förändrade resmönster. Samtidigt har nya orosmoln i form av bland annat krig i Europa och problem med att förnya pass dykt upp, vilket försvårar återhämtningen, avslutar Anna Grönlund.