Möter framtidens utbildningsbehov inom sjöfarten

Stort behov av praktikplatser inom sjöfarten. Foto: Transportföretagen

För att utbilda fler till yrket och öka antalet praktikplatser lanserar Transportföretagen, Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI, en ny handlingsplan och policy.

Enligt den senaste Tempen på sjöfartsbranschen som genomfördes bland Svensk Sjöfarts och Sjöfartens Arbetsgivareförbunds medlemmar var anställningsbehovet av däcks- och maskinpersonal knappt 1000 personer under åren 2020-2022.

För att utbilda fler till yrket och öka antalet praktikplatser lanserar Transportföretagen, Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöfartens Utbildnings Institut en ny handlingsplan och policy.

– Genom att ta fram en policy och handlingsplan för praktikplatser hoppas vi kunna möta den efterfrågan som finns på ett bra sätt. Det märks att rekrytering och utbildning är prioriterade frågor för sjöfarten och att vi nu tar ytterligare steg i att samarbeta inom dessa frågor är mycket positivt för alla berörda parter, säger Christer Bruzelius, ordförande för SUI.

– Vi har ett stort behov av att anställa fler till sjöfarten och praktikperioderna är en viktig del i utbildningen för de studenter som utbildar sig till sjöfartsyrkena. Därför är det helt nödvändigt att det finns tillräckligt med praktikplatser och att praktikperioderna blir optimalt planerade. Genom en policy och handlingsplan stärker vi nu förutsättningarna för att få fram fler praktikplatser och därmed säkerställa att vi kan möta de ökade utbildningsbehoven inom sjöfartsområdet, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

I den nya handlingsplanen och inriktningsdokumentet för praktikplatser är en av de viktigaste punkterna att branschen ska ställa praktikplatser till förfogande ombord på sina fartyg eller i andra delar av verksamheten för att säkerställa kvalitativa utbildningar.

– Flera utbildningar har idag ett stort behov av praktikplatser inom sjöfarten. Med vår nya policy och handlingsplan kommer vi tillsammans verka för att våra medlemmar samarbetar med SUI, att fler erbjuder praktikplatser och att alla aktörer följer och respekterar de riktlinjer som finns för praktikplatser. Sammantaget tror vi att det lämnar ett positivt bidrag till sjöfartsbranschens rekryteringsbehov, säger Caj Luoma chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.