Ryds Glas går över till fossilfri fordonsflotta

Redan idag har 26 procent av Ryds Glas en eller flera servicebilar som går på el. Foto: Ryds Glas

Ryds Glas halvera sitt koldioxidavtryck till 2030 och nå netto nollutsläpp till 2045. För att nå målet har Ryds Glas bland annat beslutat att byta ut alla sina servicebilar till 100 procent elbilar senast 2026. I år ska 70 bilar ersättas med elbilar och hos Ryds Glas glasmästeri i Trestad har större delen av flottan redan bytts ut.

– Ryds Glas har en stor fordonsflotta med cirka 270 servicebilar. Dessa fungerar som rullande glasmästerier och är en otroligt viktig del av vår verksamhet, dessvärre är det också dessa som står för en stor del av våra koldioxidutsläpp. Därför känns det väldigt bra att vi nu har börjat byta ut dieselbilarna till elbilar och att vi på så sätt ser till att alla våra transporter och leveranser blir fossilfria. Det kommer ge en rejäl effekt på vårt koldioxidavtryck, säger Sebastian Wigström, hållbarhetschef på Ryds Glas.

Utöver ett minskat koldioxidavtryck är elbilar billigare i drift, och genom att erbjuda fossilfria transporter kommer även kunderna påverkas positivt. Detta då en miljövänligare transport ger ett hållbarare erbjudande.

– Förutom att våra koldioxidutsläpp minskas ger vår förändring ett direkt värde för våra kunder. Vissa kunder gör vi flera tusen uppdrag för varje år och när våra leveranser blir fossilfria kommer även deras siffror sjunka. Våra fossilfria transporter kommer alltså även göra stor nytta längre fram i ledet, säger Sebastian Wigström.

För att kunna byta ut sin fordonsflotta helt har flera faktorer spelat in, bland annat måste bilarna klara tunga laster och ha tillräcklig räckvidd. Under 2021 genomfördes därför ett pilotprojekt där man lät några av företagets många glasmästerier testa att utföra sina uppdrag med elbil. Bilarna klarade de hårt ställda kraven och därmed kunde bolaget gå vidare med det stora arbetet att konvertera till fossilfritt. Något som inte bara innebär ett bilköp utan också att man måste installera laddningsstationer och investera i utrustning till bilarna.

Den stora resan mot en helt elektrifierad fordonsflotta påbörjades i början av 2022 och redan idag har 26 procent av bolagets glasmästerier en eller flera servicebilar som går på el. Hos glasmästeriet i Trestad, där David Hvalgren är verksamhetschef, rullar numera fyra av sex bilar på el.

– När det här kom på tal valde vi att inte se bytet som ett problem utan snarare en möjlighet att få tillgodose vårt område med mer hållbara transporter och i förläningen ett hållbarare erbjudande. Vi har känt oss fram och bytt ut våra bilar en efter en, och vi kan alla enas om att de nya elbilarna fungerar klockrent. Om glasmästarna förändrar sin arbetsprocess lite grann och planerar sina rutter innan de ger sig i väg på morgonen så rullar allt på som vanligt, säger David Hvalgren.

Redan idag kör bolaget på HVO100 som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel, men när hela flottan är utbytt till elbilar kommer bolaget ha sänkt sina utsläpp kopplade till servicebilar med 100 procent. Det innebär en besparing på cirka 350 000 liter diesel per år och 910 ton minskade CO2-utsläpp.

Eftersom koldioxidavtrycket kommer från hela ledet har Ryds Glas börjat kravställa att även leverantörer och samarbetspartners ska börja konvertera sina transporter och leveranser. Tack vare att dessa börjat gå över till både gas och HVO100 har Ryds Glas kunnat minska CO2-avtrycket kopplat till detta med över 20 procent på två år.