Ligier Group tar avtal med Posten om elfordon

Nytt eldrivet arbetsfordon från Ligier Group hos PostNord. Foto: Ligier

Ligier Group har efter avslutad offentlig upphandling av PostNord, utsetts som en av tre officiella ramavtals leverantörer av lätta eldrivna arbetsfordon för sista milen-distribution över hela Sverige. Pulse4, ett lätt eldrivet arbetsfordon är en del av Ligier Professional´s urval av fordon speciellt framtagna för sista milen-distribution av post och paket. Sista milen står för en stor del av de transporter som görs i samhället och är därför ett område där förändringar har stor betydelse för hållbarheten.

Pulse4 valdes efter ett noggrant test och utvärdering av PostNord där prestanda och kvalitet samt driftkostnad och fanns med i de kriterier som PostNord värderade högt. Test och utvärdering omfattade även praktiskt användande i ett fälttest av både brevbärare och fordonsansvariga, där fordonets arbetsmiljö såsom köregenskaper och komfort bedömdes.

Avtalet omfattar ett stort antal fordon inklusive eftermarknadsservice över hela Sverige med start 2023 fram till 2030

Justin Bond, Export Manager för Ligier Group och Jon Jansson, Product Manager - Ligier Professional, Dealy Sweden kommenterar utnämningen:

– Vi ser fram emot i vårt gemensamma partnerskap med PostNord, att aktivt få utveckla och leverera nästa generation elektriska arbetsfordon särskilt anpassade för sista milen-distribution och därmed bidra till PostNords mål att nå en helt fossilfri fordonsflotta fram till 2030. Ett ambitiöst och viktigt mål för att uppnå minskningen av CO2-avtrycket från transportsektorn, ett åtagande som också delas tillfullo av Ligier Group.

Pulse4 utvecklades i samarbete med franska posten – "La Poste" har sedan 2010 varit förstahandsvalet av elfordon för distribution av brev och paket. Ligier Professional är nu mera officiell leverantör till ett flertal postorganisationer över hela Europa.