Eon investerar 58 miljoner i Halmstads elnät

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren. Det ställer stora krav på elnätet. Foto: Christian Andersson, Apelöga

Under 2022 investerar Eon nästan 58 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Halmstad kommun. Sammantaget investerar Eon över 75 miljoner kronor i Halland. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. –Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för städernas tillväxt, säger Peter Hjalmar, Eons regionchef syd.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

 Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att städerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning, säger Peter Hjalmar.