Elbilen starkt framåt under 2022

Andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Arkivbild

Elektrifieringen har gått starkt framåt under 2022. Det visar Mobility Swedens årsstatistik. Det bådar gott inför en fortsatt fin utveckling under nästkommande år förutsatt att laddinfrastruktur samt nya styrmedel som främjar elektrifieringen kommer på plats. Samtidigt är det tydligt att förändringar i omvärlden påverkat fordonsmarknaden negativt under året. Världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i styrmedel i Sverige kommer påverka marknaden även under 2023.

Fordonsåret 2022 har präglats av flera externa faktorer. Efterdyningarna av pandemin, kriget i Ukraina och det ekonomiska läget har resulterat i såväl komponentbrist och långa leveranstider som prishöjningar samt osäkerhet både för konsumenter och företag. Även politiska reformer såsom förändringarna i bonus-malus systemet som skett i flera etapper och av olika regeringar under året har haft effekt.

- Det kärva utgångsläget har påverkat marknaden och totalt har antalet nyregistrerade personbilar minskat med drygt fyra procent under 2022 i jämförelse med 2021. I slutet av året har vi dock sett en viss lättnad i leveranskedjorna. Samtidigt är industrin fortsatt i obalans i leveranskedjorna med större efterfrågan än utbudet, vilket bedöms fortsätta även under nästa år, säger Sofia Linder, Mobility Swedens chefsekonom. 

Totalt registrerades 288 003 nya personbilar under 2022, vilket kan jämföras med 301 006 under 2021. Mobility Swedens statistik visar också att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Samtidigt varierar utvecklingen för de laddbara, där antalet elbilar ökat med 65 procent medan antalet laddhybrider minskat med nära 15 procent. Årets starka elektrifiering bidrog till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar, minskade med 22,5 procent, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022.

- Vi ser en tydlig ökning av intresset för nya elbilar i Sverige, vilket bland annat beror på att modellutbudet ökat kraftigt och att det funnits styrmedel under del av året. Under 2022 var 33 procent av de nya bilarna en elbil, jämfört med 19 procent 2021. Det är en fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden. 

Den tydliga elektrifieringstrenden 2022 går inte bara att hitta inom personbilssegmentet. Även andelen nyregistrerade lätta ellastbilar har ökat från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent. Ser man till alla drivlinor har antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskat under året med nära fem procent i jämförelse med 2021.

För nyregistrerade tunga lastbilar är bilden dock motsatt då antalet ökat med drygt tre procent under 2022. För tunga lastbilar är elektrifieringen fortfarande i startgroparna. Andelen nyregistrerade tunga ellastbilar har ökat något i jämförelse med 2021, från 0,9 procent till 2,7 procent.

Det fordonsslag som ökat mest under året är bussar som ökat med drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021.