Erbjuder koldioxidneutral global flygfrakt

Det nya koldioxidneutrala erbjudandet kompletterar DB Schenkers veckovisa charterlinje mellan Tyskland och Kina, som lanserades våren 2021. Foto: DB Schenker

DB Schenker utökar sina klimatvänliga logistiklösningar genom att öppna för grönare flygtransporter över hela världen. Nu kan nämligen kunderna välja flygbiobränslet SAF, Sustainable Aviation Fuel, för flygtransporter över hela världen – oavsett vilken typ av flygplan eller flygbolag som används.

Kunder som väljer att betala för SAF erhåller ett certifikat som visar exakt hur mycket CO2 man undvikit att släppa ut vid sin flygfrakt. Genom virtuell tilldelning av SAF kan man undvika upp till 100 procent av koldioxidutsläppen. Det nya globala erbjudandet kompletterar DB Schenkers unika veckovisa charterlinje mellan Tyskland och Kina, som lanserades våren 2021 och fortfarande är världens enda reguljära flygfrakt som helt körs på SAF.

– DB Schenkers satsning på SAF är historisk! Tyvärr står flygsektorn för en betydande del av transporternas utsläpp och denna satsning är ett viktigt steg på vägen till vårt mål, att bli helt klimatneutrala till år 2040, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker.

Även om det SAF-bränsle kunden betalat för i praktiken används under andra flygningar, skonas klimatet genom att den totala utsläppsmängden minskas. Det är detta som kallas för virtuell tillämpning eller massbalansprincipen och fungerar precis som grön el. SAF används på olika flygningar och minskar på så sätt den negativa påverkan på klimatet genom att de exakta koldioxidutsläppen från en flygning eller transport med konventionell fotogen undviks. Virtuell tillämpning kan även användas för utsläpp i tidigare led som härrör från produktion och transport av själva biobränslet.

Tillsammans med Lufthansa Cargo har DB Schenker utfört fler än 150 flygningar som sammantaget har besparat atmosfären över 40 000 ton CO2. Individuella SAF-avtal med andra flygbolag, till exempel ett nyligen genomfört köp av SAF-krediter hos Singapore Airlines, kommer också att fortgå SAF är ett bränsle som framställs av förnybara avfalls- och restråvaror, exempelvis frityrolja. Mängden koldioxid som frigörs vid förbränningen är samma mängd som tas upp under fotosyntesfasen i samband med tillverkningen av SAF-bränsle. DB Schenker använder enbart certifierat biobränsle fritt från palmolja.