Sverige på topp inom elbilsutvecklingen

Sverige rankas före Tyskland och Storbritannien när det gäller utvecklingen av elbilar. Arkivbild

Elbilsindexet visar att Sverige är ledande. Totalt hamnar Sverige på en tredje plats och utifrån konsumentefterfrågan på en andraplats enligt EY:s senaste index EV Country Readiness. Sverige är i topp tack vare stabil konsumentefterfrågan, många OEM-tillverkare och ett i grunden starkt energiekosystem. Med ytterligare politiska överenskommelser och åtgärder tillsammans med en utbyggd laddningsinfrastruktur kan möjligheter för elektrifiering accelereras. 

EY Electric Vehicle Country Readiness Index kartlägger de främsta fordonsmarknaderna i världen när det gäller introduktionen av elbilar baserat på utbud, efterfrågan och regleringar. Rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s senaste index innefattar 14 länder och däribland Sverige. Totalt rankas Kina högst följt av Norge och Sverige. Det som bidrar till att Kina ligger i framkant är batteritillverkningen, ökad efterfrågan och en omfattande laddningsinfrastruktur, vilket gör att Kina fortsätter att vara den största elbilsmarknaden globalt sett i absoluta volymer.

Sverige rankas före Tyskland och Storbritannien, trots att dessa länder har en stor elbilsproduktion, lokal batteritillverkning och kommande elbilslanseringar. Det som gör att Sverige ligger före är landets i grunden starka energiekosystem tillsammans med en stor efterfrågan bland konsumenterna samt hög tillverkningsgrad av elbilar. Det är 41 procent av alla bilar som tillverkas i Sverige mellan 2022-2026 som förväntas vara elektriska modeller. Dessutom finns det företag i Sverige som tar initiativ mot att utveckla energilagringen, smarta laddningslösningar och V2G, dvs. att överföra ström från elbilens batteri till elnätet.

– Vi vet att efterfrågan på elbilar finns och nu gäller det skapa förutsättningar för att möta efterfrågan. Utifrån de ledande länderna i index ser vi att några viktiga faktorer för introduktionen av elbilar är en kombination av regleringar för att stimulera efterfrågan, lokal batteriproduktion och en stabil infrastruktur, säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.

Enligt EY:s indexet för efterfrågan av elbilar rankas Sverige tvåa efter elbilspionjären Norge. Det är 36 procent av konsumternera i Sverige som planerar att deras nästa bilköp ska bli en laddhybrid eller helelektrisk bil. Elektrifiering av den svenska bilflottan fortsätter och även bland taxibolagen i Sverige.

Indexet visar dock att Sverige rankas lägre inom regleringar, närmare bestämt på plats sju. Det finns olika incitament som köpsubventioner och skatteförmåner, men det är inte tillräckligt eftersom många anser att laddningsmöjligheterna är otillräckliga. Det är ungefär 44 procent av konsumenterna i Sverige som är oroade över infrastrukturen för laddning.

– Vi är inte lika bra i Sverige jämfört med andra länder när det kommer till regleringar kopplat till introduktionen av elbilar. Det behövs exempelvis ett större politiskt stöd för att ytterligare utveckla laddinfrastrukturen och batteriproduktion, säger Martin Cardell.