SAS redovisar trafikstatistik

SAS kabinfaktor förbättrades med 24 procentenheter jämfört med december förra året. Foto: SAS

I december flög nästan en miljon passagerare med SAS, en ökning med mer än 150 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade också med mer än 150 % jämfört med samma period 2020. Jämfört med förra månaden var kapaciteten i stort sett oförändrad. Kabinfaktorn för december var 57 procent, en förbättring med 24 procentenheter jämfört med december förra året.

– Som förväntat var resandet intensivt i samband med jul och nyår, vilket var positivt. Utvecklingen av omikronvarianten av covid-19 innebar dock att både efterfrågan och personalkapacitet påverkades i hela branschen, vilket hade en negativ inverkan på det faktiska antalet flygningar under månaden. Vi fortsätter att påverkas av pandemin och står inför en oförutsägbar framtid, vilket innebär att vi måste kunna reagera snabbt på förändringar i efterfrågan, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.