Maximerar drifttiden i lastbilsflottan

SAS gör det möjligt att samla data från alla Iveco Groups anläggningar på ett ställe. Foto: SAS

Fordonstillverkaren Iveco Group har omvandlat sig digitalt för att förbättra support och interaktion med sina kunder inom lastbilsbranschen. En av nycklarna till att lyckas med omvandlingen var att förbättra företagets möjligheter till fjärrdiagnostik för att snabbt maximera drifttiden i företagets globala lastbilsflotta.

Med hjälp av SAS Institutes analysverktyg SAS Viya kan Iveco Group säkerställa snabba och effektiva analyser – för att bibehålla både en hög kundnöjdhet och goda intäkter. SAS Viya hjälper Iveco Group att minska reklamationer och återkallelser genom att proaktivt åtgärda problem, innan de påverkar drift eller växer sig för stora.

Italienska Iveco Group omfattar 29 tillverkningsanläggningar samt 31 forsknings- och utvecklingscentra runt om i världen. Den växande marknaden med uppkopplade fordon och den komplexa data de genererar, drev fram Iveco Groups  behov av förnyelse för att förbli konkurrenskraftiga. Iveco Group har sedan tidigare använt SAS plattform för IoT-analys på sin kvalitetsavdelning. Att använda SAS dataanalysmiljö i hela företaget blev en logisk utveckling.

– Plattformen från SAS låter våra medarbetare att arbeta med data självständigt. Det gör att de kan hitta vad de letar efter utan att behöva be dataanalytiker om hjälp varje gång. Det påskyndar vår förmåga att förstå och reagera på det mesta och vi kan därför fatta snabbare och mer effektiva beslut, säger Stefano Rozzi, Telematics Quality and Field Analysis Manager på Iveco Group.

Det går snabbt att samla in och analysera data om fordonsanvändning. SAS tillhandahåller ett verktyg som gör det möjligt att samla data från alla Iveco Groups anläggningar globalt på ett ställe.

– IoT, avancerad analys och AI gör det möjligt för oss att förstå fordonens beteende även om lastbilarna är utspridda över hela världen. Detta är möjligt eftersom data från varje fordon flödar in i vår SAS Viya-plattform, vilket möjliggör realtidsanalys, avslutar Stefano Rozzi.