Högt dieselpris försämrar Sveriges konkurrenskraft

Drivmedelspriserna slår hårt mot boende där det inte finns en fungerande kollektivtrafik. Foto: Transportföretagen.

Det höga dieselpriset leder till dyrare transporter och försämrad konkurrenskraft för Sverige. Det är klart bekymmersamt menar Transportföretagen. Transportföretagen anser att den extra indexeringen, som är pausad för 2021 och 2022, måste avskaffas permanent.

Likaså måste regeringen driva på hårdare att få till fortsatt skatteundantag för biodrivmedel. I och med reduktionsplikten kommer andelen biodrivmedel öka år för år och för att undvika en kostnadsbomb måste skatteundantaget fortsatt gälla.

De höga priserna slår också hårt mot boende i delar av landet där det inte finns en fungerande kollektivtrafik och där de är beroende av bilen för att få vardagen att fungera.

– Vi får inte glömma att det mesta resandet med personbil sker utanför våra tre storstäder, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.