Containrar spåras i Göteborgs Hamn

Snart kan man se exakt var i logistikkedjan en container befinner sig. Foto: APM Terminals

En sammanställd digital bild över hela logistikkedjan med möjlighet att i realtid kunna följa exakt var varje container befinner sig, finns nu inom räckhåll. En högre transparens i logistikkedjan möjliggör både kostnadseffektivare och klimatsmartare transporter.

Digitalisering är ett högaktuellt ämne idag. Många arbetar på distans och den fysiska närheten blir allt mindre betydande. Till följd av det ser APM Terminals i Göteborg ett snabbt ökande krav från sina kunder på digitala lösningar och en digital transformation efterfrågas i allt större omfattning i den svenska logistikbranschen.

– Vi ser det här behovet från allt ifrån åkerier till rederier. Den digitala omvandlingen kräver att flera intressenter arbetar tillsammans för att kunna skapa en transparens som inte tidigare har funnits. Vi som hamnbolag har ett ansvar att stödja våra partners i godsnavet Göteborg med en oberoende och säker plattform för datainsamling och utdelning av data, säger Malin Collin vicevd för Göteborgs Hamn.

Teknologin syftar till att samla ihop tillgänglig data från flera olika aktörer, bearbeta informationen med den smartaste tekniken och slutligen ge en helhetsbild över hela leveranskedjan.

– Tekniken kommer att minska det ”svarta hålet” som finns idag, där man inte kan följa godset hela vägen, förklarar Malin Collin.

Beroende på var godset befinner sig i transportkedjan, krävs olika datakällor för att kunna sammanställa helhetsbilden. Den största utmaningen är att koppla ihop de hundratals aktörer som både samarbetar och konkurrerar om godstransporterna i Göteborgs hamn och som var och en utgör enskilda viktiga trådar som tillsammans bildar ett komplext nät i leveranskedjan.