Boxflow nyanställer 100 personer

Boxflow fördubblar personalstyrkan. Foto: CH Square

Boxflow är en tredjepartslogistik-aktör i snabb utveckling. Sedan verksamheten grundades i slutet av 2018 har man redan hunnit öppna upp två lager på sammanlagt 12 000 kvadratmeter i  Hässleholm och Halmstad. Efter nyetableringen av sin tredje logistikfastighet kommer Boxflow ha en lageryta på över 35 000 kvadratmeter. I dagsläget har verksamheten cirka 100 anställda och med nyanställningar väntas antal anställda att fördubblas. 

Det nya lagret ligger strategiskt i Östra Ljungby strax utanför Helsingborg och inflyttning är planlagt på våren 2021. CH Square är ansvarig för att bygga och utveckla lagret och Boxflow har ett hyreskontrakt på lokalen i 15 år. 

Den nya etableringen är planerat att vara en automatiserad logistiklösning och bygget kommer vara energieffektivt med minimal miljöpåverkan. Boxflow har bred kunskap av automatiserade lager, och då framförallt via Autostore. Nyetableringen kommer dessutom ha en automatiserad packprocess för kundordrar och automatisk paketsortering.  

– Vi har lyckats få in en stor kund som upptar en större del av lagerytan. I dagsläget har vi fyllt fastigheten med mer än hälften med kunduppdrag, vilket känns väldigt tryggt samtidigt som det ger oss en utmärkt möjlighet att fokusera på att växa vidare. Vi planerar även för automatiserad lagerhantering då detta är något som vi verkligen tror på”, säger Oscar Andersson, vd på Boxflow.